จัดส่งฟรี

สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ

Box containing tablets with 40 mg standardized, patented pycnogenol

  • มี ไบโอฟลาโวนอยด์(bioflavonoids) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
  • ส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดี
  • แต่ละเม็ดประกอบด้วยสารสกัดปรับมาตรฐานที่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตร 40 มก.
  • สกัดจากเปลือกสนมาริไทม์ฝรั่งเศส (Pinus pinaster)
  • ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีโดย ปกป้องเซลล์จากความเสียหายจากการออกซิเดชั่น อนุมูลอิสระ
  • มีผลรับรองจากการทดสอบทางคลินิก

Bio-Pycnogenol

Pharma Nord

90 caps

฿3,050.00

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

[ความงามและสายตา|, ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร|, ภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ|, หัวใจ ระบบเลือดและคอเลสเตอรอล |, อาหารมังสวิรัติ|, อาหารวีแกน|, อาหารฮาลาล|, อาหารโคเชอร์|]
พิมพ์หน้านี้
ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย      
พิกโนจีนอล (สารสกัดจากเปลือกต้นสน Pinus pinaster A.)      
Oligomeric proanthocyanidins     40 มิลลิกรัม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 2เม็ด วันละ 2 ครั้งเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังจากนั้นให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ดสองครั้งต่อวัน

หรือ ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกร

ไม่ควรเคี้ยวเม็ดผลิตภัณฑ์ ควรกลืนทั้งเม็ด ระหว่างกำลังรับประทานทานอาหาร หรือ หลังมื้ออาหาร

ไบโอ-พิกโนจีนอล สามารถรับประทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ วิตามินซี และวิตามินอีได้.

(พิกโนจีนอล® เป็นผลิตภัณฑ์จดทะเบียนภายใต้บริษัท Horphag Research จำกัด และได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรหมายเลข 4.698.360จากสหรัฐอเมริกา).

ส่วนประกอบสำคัญ
Microcrystalline cellulose
มอลโทเดกซ์ทริน
สารสกัดจากเปลือกต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศส
สารป้องกันการจับตัว:ไตรแคลเซียมฟอสเฟต และ แมกนีเซียมสเตียเรท
สารเคลือบผิว: ไฮโปรเมลโลส

การเก็บรักษา
เก็บไว้ ในที่แห้ง และให้พ้นแสง ที่อุณภูมิห้อง

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

ปราศจาก ส่วนผสมของน้ำตาล ยีสต์ หรือ กลูเตน

เหมาะสำหรับผู้ทีรับประทานมังสวิรัติ

ไบโอ-พิกโนจีนอล คือ อะไร?

Female Portrait

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไบโอ-พิกโนจีนอลเป็นสารสกัดอันทรงคุณค่าจากเปลือกต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศส (French maritime pine) ที่อุดมไปด้วยส่วนผสมของสารอาหารจากธรรมชาติ อันได้แก่ สารไบโอฟลาโวนอยด์ (bioflavonoids) และ กรดผลไม้ (fruit acids) หลากหลายชนิด ซึ่งนับว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยปราศจากสารเติมแต่งอื่นๆ

ไบโอ-พิกโนจีนอล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยสนับสนุนการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย

ในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์พิกโนจินอล ติดอันดับ 1 ใน 10ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นที่นิยม และเป็นสารที่ได้มีการศึกษาบันทึกหลักฐานไว้อย่างดี

พิกโนจีนอล คืออะไร?

French maritime pine trees

พิกโนจีนอล เป็นชื่อเรียกของสารสกัดจากเปลือกต้นสน มาริไทม์ฝรั่งเศส (หรือชื่อลาตินเรียกว่า Pinus pinaster) ต้นสนชนิดนี้ ได้ถูกปลูกในพื้นที่กว่า 2.5 ล้านเอเคอร์ (5 ล้านไร่) ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส เนื้อไม้จะถูกนำไม้มาใช้ผลิต เฟอร์นิเจอร์ โดยต้นสนทั้งหมดที่ถูกตัด และมีการปลูกต้นกล้าทดแทนใหม่เพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง ในการผลิตแผ่นไม้แต่ละครั้ง จะได้เศษเปลือกสนออกมาเป็นจำนวนมาก จึงมีการนำเศษเปลือกต้นสนเหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการสกัดสาร พิกโนจีนอลนั่นเอง (ปริมาณเปลือกต้นสน 1,000 กิโลกรัม จะสามารถสกัดสารพิกโนจีนอลออกมาได้เพียง 1 กิโลกรัมเท่านั้น) ที่สำคัญการสกัดจะต้องทำภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากต้นสนถูกตัดมาใช้ ไม่มีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชบนเนื้อไม้และกระบวนการสกัดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว จะไม่ใช้สารตัวทำละลายที่เป็นพิษ

สารพิกโนจินอลผลิตได้โดยนำเปลือกนอกของต้นสนตัดใหม่มาผ่านกระบวนการพิเศษโดยบดให้เป็นผงและนำไปสกัดด้วยเอทธานอล และน้ำ หลังจากได้สารสกัดที่สะอาดบริสุทธิ์แล้ว จึงนำไปผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray-dried) จนได้เป็นผงละเอียดสีน้ำตาล โดยสารสกัดที่ได้จะมีสารโปรไซยานิดินส์ (procyanidines) ที่มีปริมาณเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุมมาตรฐานคือ 70% +/- 5% ของสารสำคัญทั้งหมดที่มีอยู่

พิกโนจีนอล นั้นประกอบได้ด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์หลายประเภท อาทิเช่น คาเทชิน (catechin), อีพิคาเทชิน (epicatechin), ฟลาโวน (flavones) และ แทกซิโฟลิน (taxifolin) อีกทั้งยังอุดมไปด้วยกรดผลไม้ที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ กรดคาเฟอิก (caffeic acid),กรดเฟอรูลิก (ferulic acid), กรดแกลลิก (gallic acid), กรดคูมาริก (coumaric acid) และ กรดวานิลิก (vanillic acid) โดยทั้งไบโอ ฟลาโวนอยด์และกรดผลไม้เหล่านี้สามารถพบได้โดยทั่วไปในผักและผลไม้ชนิดอื่นๆ แต่ยังไม่พบว่ามีพืชชนิดใดที่มีสารทั้งสองกลุ่มอยู่ในต้นเดียวกันดังเช่นที่พบในต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศสนี้

พิกโนจีนอลทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยบำรุงให้มีสุขภาพที่ดี โดยการป้องกันเซลล์ต่างๆ ของร่างกายจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการออกซิเดชั่น

เป็นสารสกัดที่มีความปลอดภัยสูง

พิกโนจีนอล นั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายมานานกว่า 40 ปี และเป็นสารที่ได้รับการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง พิกโนจีนอลได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัยในการบริโภค โดยผ่านการรับรองสถานะGRAS (Generally Recognized As Safe – ได้รับการยอมโดยทั่วไปว่าปลอดภัย) จากผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา ซึ่งยืนยันถึงความปลอดภัย สำหรับการบริโภคในมนุษย์

ไบโอฟลาโวนอยด์ คืออะไร?

ไบโอ ฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoids) หรือ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) คือชื่อเรียกกลุ่มสารที่สามารถละลายน้ำได้ เป็นกลุ่มสารทุติยภูมิที่พืชผลิตขึ้นมาเอง (secondary plant substances) ที่อยู่ในรูปสารอินทรีย์จำพวกฟลาโวน (flavone) โดยสารไบโอฟลาโวนอยด์ มีบทบาทสำคัญคือ เป็นรงควัตถุหรือสารที่ให้สี และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับพืชนั่นเอง ไบโอฟลาโวนอยด์มีอยู่ทั่วไปใน ผัก ผลไม้ ถั่ว เมล็ดพืช และ รากพืช สารนี้มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อร่างกายคล้ายกับสารพวกวิตามิน จึงเคยถูกเรียกในอีกชื่อว่า วิตามินพี (Vitamin P) โดย อักษรตัวP ย่อมาจากคำว่า ”Permeability” (การแซกซึมผ่านได้) หรือ penetrability(ที่ผ่านทะลุได้)

การได้รับปริมาณของสารกลุ่มไบโอ ฟลาโวนอยด์ที่เพียงพอสู่ร่างกาย ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของโภชนาการที่หลากหลาย และดีต่อสุขภาพ.

Customer service

Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
Ratchakru Medical Center
71 Soi Phaholyothin 5,
Phaholyothin Road Samsennai,
Phayathai
Bangkok 10400

Phone: +66 (0) 2279 6860 - 1
Fax: +66 (0) 2279 6862