บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น ฟาร์มา นอร์ด พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร และยารักษาโรค ที่มีรากฐานมาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ โดยคำนึงถึงอัตราชีวปริมาณออกฤทธิ์ ความปลอดภัย และหลักฐานข้อมูล เป็นเกณฑ์

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น

ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มา นอร์ด ได้รับการพิสูจน์ด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบันนี้มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า300ฉบับ เช่นการศึกษาวิจัยที่มีชื่อว่า Q-Symbio และ KiSel-10
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้Q10และซีลีเนียมในการป้องกันหรือรักษาโรคได้อย่างไร

ฐาน ข้อมูลฝ่ายวิจัยของฟาร์มา นอร์ด มีข้อมูลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ถึง 9,000 ฉบับ ซึ่งรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ฟาร์มา นอร์ดเอง มากมายหลายฉบับ ด้วยฐานข้อมูลนี้ ประดุจเสาหลักแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งมวลของบริษัท

ด้วยทรัพยากรเครื่องมือทางการผลิตและสำนักงานใหญ่ของฟาร์มา นอร์ด ในเดนมาร์กที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มา นอร์ด มีจำหน่ายในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดภาคพื้นเอเซีย ในประเทศรัสเ และประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านทางบริษัทลูก 25 บริษัท และคู่ค้า 20 ราย

ฟาร์มา นอร์ด เป็นบริษัทจำกัดเอกชน

คุณภาพเดนมาร์ก

กฏหมาย ควบคุมการผลิตยาที่เข้มงวดและเด็ดขาดของรัฐบาลเดนมาร์ก เป็นที่เชื่อถือและเคารพ ของตลาดทั่วโลก ฟาร์มา นอร์ด ผลิตอาหารเสริมและสมุนไพรบำบัดทุกอย่าง ภายในประเทศเดนมาร์ก ภายใต้กฏหมายดังกล่าว นอกจากนั้น เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มผลผลิต ฟาร์มา นอร์ด ก็เลือกที่จะขยายโรงงานในเดนมาร์ก แทนที่จะไปสร้างหน่วยผลิตในประเทศอื่น ๆ ขณะนี้ โรงงานใหม่ ที่จะเป็นทั้งแหล่งผลิต และแหล่งจัดเก็บ กำลังสร้างอยู่ที่เมือง Vojensซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนเดนมาร์ก-เยอรมนี 50 กิโลเมตรทางทิศเหนือ เมื่อโรงงานใหม่นี้แล้วเสร็จ ฟาร์มา นอร์ด จะสามารถเพิ่มกำลังผลิตได้เป็นสามเท่าของปัจจุบัน เป็นการปูทางอันราบรื่นมั่นคง สำหรับการเติบใหญ่ และการพัฒนา ต่อเนื่องไปในอนาคต

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น

ตรายี่ห้อที่มีพลัง

ผลิตภัณฑ์ ของฟาร์มา นอร์ด เป็นตรายี่ห้อ หรือแบรนด์ ที่รู้จักกันดีในหลายหลายประเทศ ความโดดเด่นกลมเกลียวของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มา นอร์ด มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพ สัญลักษณ์ครกทอง แผงที่แยกแต่ละเม็ดไว้ในเกราะใส เห็นชัดถึงสีสัน กล่องที่ล้อมขอบสีทอง ทำให้ผลิตภัณฑ์ฟาร์มา นอร์ด มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นแฟ้น ทั้งผู้บริโภค ผู้ขายปลีก และผู้ที่มีอาชีพทางด้านดูแลปกป้องสุขภาพ ต่างมองเห็นว่าตรายี่ห้อ กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ฟาร์มา นอร์ด ทุกตัว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการศึกษาวิจัย กับอัตราชีวปริมาณออกฤทธิ์สูง และมีความปลอดภัย คุณลักษณะเหล่านี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ฟาร์มา นอร์ด อยู่ได้อย่างยั่งยืน ในตลาดที่มักจะโอนเอียงไปตามแนวโน้มชั่วครั้งชั่วคราว และแน่นอนว่า คุณสมบัติอันเป็นเลิศเช่นนี้ ที่ทำให้ฟาร์มา นอร์ด ได้รับเลือกโดย International Super Brand Council คณะกรรมการคัดเลือกซูเปอร์แบรนด์นานาชาติ ให้เป็น “ซูเปอร์แบรนด์ 2007” ในตลาดส่วน ธุรกิจ-สู่ผู้บริโภค

วงการอุตสหกรรมโภชนเภสัช

ฟาร์มา นอร์ด เป็นตัวหลัก ร่วมกับเพื่อนในธุรกิจเดียวกัน ก่อตั้งNutraceutical Industry [NI] อุตสาหกรรมโภชนเภสัชขึ้น เป็นองค์การที่รวมผู้นำในธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช งานหลักขององค์การ NI คือการประสานช่องว่างระหว่างยาบำบัดโรค กับอาหาร ให้สามารถรวมตัวร่วมงานกันได้ การร่วมมือครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งองค์กรควบคุมทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาและภาพลักษณ์ขององค์การ โดยมี Sven Moesgaard กรรมการผู้รับผิดชอบฝ่ายเทคนิคของฟาร์มา นอร์ด เป็นประธานขององค์การนี้

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น


ภูมิหลังของ ฟาร์มา นอร์ด

Eli Wallinและ Sven Moesgaardร่วมกันก่อตั้งฟาร์มา นอร์ดขึ้น ในปี ค.ศ. 1981 และทั้งสองยังคงเป็นเจ้าของบริษัททุกวันนี้ ธุรกิจของฟาร์มา นอร์ด เริ่มจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ซีลีเนียม ของประเทศอังกฤษ ซึ่งในเวลาต่อมา ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ ไบโอ-ซีลีเนียม + ซิงค์ [Bio-selenium + zinc] ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดี และยังคงยืนหยัดเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ฟาร์ มา นอร์ด มองเห็นว่า ระบบการรับประทานอาหารของโลกสมัยใหม่ ค่อนข้างจะขาดความพร้อมสมบูรณ์ จึงมีแนวคิดที่จะตอบสนองทดแทนสิ่งที่ร่างกายขาดแคลน ด้วยการใช้อาหารเสริมที่มีอัตราชีวปริมาณออกฤทธิ์สูง และมีประสิทธิผลที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ ด้วยผลิตภัณฑ์เดียว ไบโอ-ซีลีเนียม + ซิงค์ ก็สามารถนำส่งปรัชญาธุรกิจของฟาร์มา นอร์ด ได้อย่างตรงเป้าและแนบแน่น ซึ่งนำทางไปสู่การเกิดบริษัทลูกแห่งแรก ๆ ในประเทศสวีเดน อังกฤษ และฟินแลนด์

ชื่อเสียง ทางด้านวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความริเริ่มของฟาร์มา นอร์ด สั่งสมมาจากการเป็นผู้นำในตลาดโภชนเภสัช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นต้นว่า ฟาร์มา นอร์ด เป็นบริษัทแรก ที่นำโคเอ็นไซม์ คิว10 เข้าสู่ตลาดทวีปยุโรป ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มา นอร์ด ชื่อ ไบโอ-ควิโนน คิว10 เปิดตัวในปี ค.ศ. 1990 และได้เติบโต จนเป็นผลิตภัณฑ์คิว 10 ที่จัดอันดับอยู่แถวหน้าของตลาดโลก นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่า ฟาร์มา นอร์ด สามารถเจาะช่องทางเข้าสู่ตลาดได้ โดยนำความรู้ใหม่ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด

ฟาร์มา นอร์ดเป็นบริษัทที่แตกต่างไปจากบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตทั้ง cGMP (current Good Manufacturing Practice) หรือ หลักเกณฑ์การผลิตที่ดีฉบับปัจจุบัน และตามแนวทางของการผลิตยา ด้วยมาตรฐานการผลิตที่สูงกว่านี้สร้างข้อดีและประโยชน์ได้หลายประการ สำหรับฟาร์มา นอร์ดและลูกค้าของเรา ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการควบคุมกระบวนการการผลิต และข้อกำหนดที่อยู่ในการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่ต้องมีเอกสารรับรองความสม่ำเสมอ ความปลอดภัยและประสิทธิผล สำหรับฟาร์มา นอร์ด สิ่งเหล่านี้ทำให้ แพทย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อใช้ในงานศึกษาวิจัย รวมถึงแนะนำผลิตภัณพ์ให้กับคนไข้อีกด้วย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันสามารถหาซื้อได้ในหลายๆประเทศ โดยที่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หาซื้อรับปะทานได้เอง หรือ ขึ้นทะเบียนเป็นยาแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ และในบางครั้งวางตลาดภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน

รางวัลและการยอมรับ

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบันทึกข้อมูลมาอย่างดีและการจัดจำหน่ายผ่านทางผู้ค้าปลีกที่คัดสรรเฉพาะและร้านขายยาทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มานอร์ดประสบความสำเร็จและเป็นที่จดจำทั่วโลก ระยะหลายปีที่ผ่านมา ฟาร์มา นอร์ด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ์มากมายจากองค์กรในตลาดประเทศต่างๆ
บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น

รางวัลต่างๆที่ Pharma Nord ได้รับในยุโรป

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น

Pharma Nord เลือกที่จะผลิตยาและอาหารเสริมให้อยู่ในมาตรฐานการผลิตเดียวกันคือมาตรฐานการผลิตยา และได้ทำการจัดทำเอกสารและหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับทั่วโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Pharma Nord ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายจากทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์กรทางธุรกิจ

 • Bio-Quinone Q10: Stand Alone product 2018, Denmark
 • SelenoPrecise: Product Of The Year 2018, Denmark
 • SelenoQ10: Heart Product Of The Year 2017, Sweden
 • Bio-Melatonine Complex: Best product 2016, Belgium
 • Bio-Quinone Active Q10: Natural Healthcare Community Award 2015, U.K.
 • Bio-Chromium: Best product 2015, Belgium
 • Tancare: Best Supplement Beauty Award 2015. Ireland
 • Bio-Quinon GOLD: Product of the year 2014, Finland
 • Supplier of the Year 2014: Pharma Nord Finland
 • Bio-Chromium: Best supplement 2014 U.K.
 • Distinguished Activity Award 2014: Pharma Nord Hungary
 • Bio-Fish Oil: Favourite supplement, 2013 U.K.
 • Supplier of the Year 2012: Pharma Nord Holland
 • Bio-C.L.A.+Green Tea:  Best Slimming Product 2012, Poland
 • Slim Duo: Product of the year 2011, Portugal
 • BioActive Q10: Gold Award, Poland, 2011
 • Bio-C.L.A.+Green Tea:  Best Slimming Product 2011, Poland
 • Bio-Glucosamine Forte: Best Glucosamine 2011, Holland
 • Bio-C.L.A.+Green Tea:  Best Slimming Product 2010, Poland
 • BioActive Q10: Best New Product 2010, U.K.
 • Primmuno: Most Innovative Product 2009, Belgium
 • Best Release 2009: Pharma Nord Holland
 • Oeuvre Award (Lifetime Achievement Award): 2007, Holland