งานวิจัยใหม่ในอเมริกา :

พบว่าวิตามินดี มีความสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม

25 มิถุนายน 2018                                                                                                                                                        (For English version go here)

 

อย่างที่ทราบกันมานานแล้วถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพที่มีอยู่อย่างมากมายของวิตามินดี 

ในปัจจุบันนี้มีการวิจัยที่ค้นพบประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งของวิตามินดี ที่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย 

 


 

ผู้ทำการวิจัยจาก University of San Diego School of Medicine ได้ทำการศึกษา

และเก็บข้อมูล ช่วงปี 2002 - 2017 ถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิตามินดีที่มีต่อ

การเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิง 

โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ร่วมทำการวิจัยกว่า 4000 ราย

พบว่าผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดสูง มีความสามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งเต้านมได้ดีกว่า

หนึ่งในห้าของ ผู้เป็นมะเร็งเต้านม เมื่อเทียบกับ ผู้ที่มีปริมาณวิตามินดีในเลือดต่ำ

อย่างไรก็ตาม  

"รายงานฉบับนี้แสดงถึงการเชื่อโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดี กับ การลดความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม"

อ่านข้อมูลทั้งหมด ที่นี่


 

ไบโอ วิตามินดี ของเรา

 

ไบโอ-วิตามินดี3 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินดี3 ขนาด 5 ไมโครกรัม (200IU-หน่วยสากล) ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็น

เนื่องจากวิตามินดีเป็นวิตามินชนิดละลายในไขมัน บรรจุในแคปซูลนิ่มที่มีขนาดเล็กรับประทานง่าย

 จากการศึกษาพบว่าไบโอ-วิตามินดี3 สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดี

 


 

ระบบประกันคุณภาพ

โรงงานสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตของ Pharma Nord ทุกอย่าง เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 

 (มาตรฐานสำหรับการผลิตยา) และ HACCP (มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารเสริม) อย่างเคร่งครัด เหตุผลคือ

 ทีมการผลิตนั้นเป็นทีมเดียวกันที่จะทำการผลิตทั้งยาและอาหารเสริม

พนักงานการผลิตทุกๆ คนของเราจะถูกฝึกฝนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันทุกขั้นตอนทั้งในด้าน

 คุณภาพ ความสะอาด และการเก็บบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตอะไรก็ตาม

 ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พนักงานของเราไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับการผลิตว่าในแต่ละสถานการณ์

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใด กล่าวคือ มีเพียงแค่ 1

มาตรฐานเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสูงสุดเหมือนกันทั้งหมดนั่นเอง