วิตามิน-แมกนีเซียมอาจช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในผู้สูงอายุ

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่เริ่มขึ้นในปลายเดือนธันวาคม 2562 ได้แพร่กระจายไปกว่า 188 ประเทศและดินแดน ทำให้มีผู้ป่วยมากกว่า 6.5 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิต 385,000 คน เนื่องจากยังไม่มียา ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพหรือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันชนิดรุนแรงจากไวรัสโคโรนา นักวิจัยกำลังค้นหากลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อ จำกัดการแพร่ระบาดและการเสียชีวิต

 

การศึกษาล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 แสดงให้เห็นว่าการรวมกันของวิตามินดี3, บี12 และวิตามินแร่ธาตุแมกนีเซียมที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงนั้น สามารถลดการดำเนินของโรคที่ถึงขั้นรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ cohort study เชิงสังเกต ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยได้รับประทานสารอาหารสามชนิดดังกล่าวข้างต้น

วิตามินดีช่วยปกป้องโครงสร้างและการทำงานของเยื่อบุผิวทางเดินหายใจ แมกนีเซียมส่งเสริมการทำงานของวิตามินดี ทำหน้าที่เป็นโคแฟคเตอร์ในเอนไซม์หลายตัวที่เกี่ยวข้องกับเมตะบอลิซึมของวิตามินดี และยังมีฤทธิ์ในการขยายหลอดลมและการขยายหลอดเลือดได้อีกด้วย วิตามินบี 12 ช่วยปรับปรุงสุขภาพของแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งมีความสำคัญสำหรับระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารอาหารทั้งสามชนิดนนี้มีความปลอดภัยและผู้ป่วยทนได้ดี

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของการเสริมสารอาหารระยะเวลาสั้นๆในผู้ป่วยโควิด-19ที่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีอาการรุนแรงหรือวิกฤต เพื่อค้นหาว่ามันสามารถป้องกันอาการที่เกิดจากโรคได้หรือไม่

ในการศึกษานี้รวบรวมผู้ป่วยโควิด-19ทั้งหมดที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปี ซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 15 มกราคมถึง 15 เมษายน 2563 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในการศึกษาได้รับสารอาหารเสริมตั้งแต่วันแรกของการเข้ารักษา และให้ต่อเนื่องเป็นระยเวลา 5 วัน (โดยเฉลี่ย)

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับสารอาหารเป็นกลุ่มควบคุมมีผู้ป่วย จำนวน 26 คน ส่วนกลุ่มที่ได้รับสารอาหารมีจำนวน 17 คน ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีความคล้ายคลึงกันในด้านลักษณะประชากรและอาการทางคลินิก

นักวิจัยพบว่ามีเพียง 3 รายจากจำนวน17 คนของผู้ป่วยในกลุ่มรับสารอาหารที่ต้องการให้ออกซิเจนเสริมเมื่อเทียบกับ 16ราย จาก 26 คนในกลุ่มควบคุม

โดยรวมแล้ว จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าอัตราการต้องให้ออกซิเจนช่วยชีวิตเพิ่มขึ้นตามอายุและความเจ็บป่วยอื่น ๆ แต่ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อให้การรักษาด้วยอาหารเสริม แม้จะพิจารณาปัยจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นอายุ เพศ และความเจ็บป่วยอื่น ๆแล้วก็ตาม

การศึกษาวิจัยมีข้อ จำกัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กและไม่มีการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพเพื่อสนับสนุนผลทางคลินิก อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการศึกษาสรุปว่า “ มันเป็นความพยายามในการพิสูจน์หลักการ และมีผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้ การค้นพบของเราจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการศึกษาแบบสุ่มที่ออกแบบอย่างดี”

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

Pharma Nord web shop:

Bio-Marine Plus

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาเข้มข้นที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันอิสระ ที่ให้ค่าปริมาณสัดส่วนของสารที่ถูกดูดซึม (Bioavailability) สูง อีกทั้งประกอบไปด้วย EPA และ DHA พร้อมด้วย กรดโฟลิก และ วิตามินบี12

Bio-Vitamin D3

วิตามินดี3 ในรูปแบบเม็ดไข่มุก ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึม เพื่อสุขภาพของกระดูกและฟัน

Magnesium

อยู่ในรูปแบบแมกนีเซียมที่ละลายได้อย่างรวดเร็วและดูดซึมได้ง่าย ในแต่ละเม็ดจะให้ปริมาณแมกนีเซียม 200 มิลลิกรัม

 


 

Pharma Nord Web Shop