Thailand | Select other Country

จัดส่งฟรี

ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่า
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ Q10 ที่คุณใช้
อยู่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงหรือไม่ ?
จากการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับ Q10 และความ
สามารถในการดูดซึมของมันแสดงให้เห็นถึงผลที่
น่าแปลกใจ
จากบทความนี้คุณสามารถค้นพบได้ว่าผลิตภัณฑ์
ใดที่ดีที่สุด

ทำไมผู้คนจำนวนมากจึงซื้อผลิตภัณฑ์ Q10
โดยที่ไม่รู้ว่าร่างกายจะดูดซึมได้จริงหรือไม่? ผล
การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้เปรียบเทียบความสามารถ
ในการถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของ ผลิตภัณฑ์
Q10 6ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ได้แสดงให้เห็น
ว่ามีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นที่มีการดูดซึมที่
สูง ส่วนที่เหลืออีก 5 ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และ
ผลิตภัณฑ์อีก1ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดูดซึมได้
เลย

หากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ Q10 ผู้บริโภคทั่ว
โลกอาจสูญเสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์ Q10 ที่ไม่
ได้ผล

ผลิตภัณฑ์จากประเทศเดนมาร์กเป็นผู้ชนะ

จากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารNutrition นัก
วิจัยได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Q10 ขนาด
100มิลลิกรัมต่อเม็ด  จากผลิตภัณฑ์ Q10
6ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การทดสอบนี้ทำโดย
ใช้คนที่มีสุขภาพดี 14 คนเพื่อทดสอบว่า
ผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณพ์จะถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้ดีเพียงใด หลังจากรับประทาน
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดผู้เข้าร่วมการทดลองต้องรอ
4 สัปดาห์ก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป
มีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้คะแนนสูงสุด คือ
ผลิตภัณฑ์ Q10 จาก ประเทศเดนมาร์กของ
บริษัทฟาร์มา นอร์ด

การดูดซึมที่ดีกว่าถึง2เท่า

Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ประกอบด้วย โคเอ็น
ไซม์ Q10 ตามมาตรฐานทางการแพทย์ในน้ำมัน
ถั่วเหลืองสูตรเฉพาะที่ผลิตขึ้นเอง
จากผลการศึกษาพบว่าส่วนผสมนี้ทำให้การดูด
ซึมของผลิตภัณฑ์สูงขึ้นถึงสองเท่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ดูดซึมได้ในลำดับรองลงมา และดูด
ซึมได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีก4ผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยสามเท่า การศึกษานี้ดำเนินการโดย
หนึ่งในนักวิจัยเกี่ยวกับQ10ชั้นนำของโลกคือ
ศาสตราจารย์ Placido Navas จาก
มหาวิทยาลัย Pablo de Olivide ใน
Sevilleประเทศสเปน

เหมาะสำหรับงานวิจัย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ได้ผล
ดีในการศึกษาความสามารถในการถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกาย ในความเป็นจริงมันเป็น
ผลิตภัณฑ์Q10ที่มีการบันทึกหลักฐานถึงผลของ
การดูดซึมและความปลอดภัยที่ดีที่สุด และนี่คือ
เหตุผลว่าทำไม Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ดถึงถูกนำ
มาใช้ในการศึกษาวิจัยที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยว
กับQ10เท่าที่เคยมีมา คือ การศึกษา    Q-
Symbio (Journal of the American
College of Cardiology, Heart Failure,
2014) และการศึกษา Kisel-10
(International Journal of Cardiology,
2013)

Q10 ควรผ่านกรรมวิธีแบบเฉพาะ

โดยธรรมชาติ โคเอ็นไซม์ Q10 จะถูกดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายได้ยาก โมเลกุลของ Q10 มีแนวโน้มที่
จะรวมตัวเข้าด้วยกันและเกาะกันอยู่เป็นผลึกที่
แตกย่อยไม่ได้ซึ่งไม่สามารถซึมผ่านผนังลำไส้
เข้าไปในกระแสเลือดได้
ฟาร์มา นอร์ด ได้พัฒนาวิธีการผลิตที่ไม่เหมือน
ใคร โดยการทำให้          โคเอ็นไซม์ Q10 ผสม
กับน้ำมันถั่วเหลือง 2 ชนิดที่มีจุดหลอมละลาย
แตกต่างกัน ต่อจากนั้นส่วนผสมน้ำมัน กับQ10
จะนำไปผ่านความร้อนด้วยกระบวรการพิเศษซึ่ง
จะเปลี่ยนพื้นผิวของผลึก ทำให้ผลึกละลายได้
อย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าสู่ระบบย่อยอาหารของ
ร่างกาย แต่ละโมเลกุลของ Q10 สามารถซึมผ่าน
ผนังลำไส้และเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างอิสระ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ได้ที่นี่

 

Source:

Bioavailability of coenzyme Q10 supplements depends on carrier lipids and solubilization

Guillermo López-Lluch1*, Jesús del Pozo-Cruz2, Ana Sánchez-Cuesta1, Ana
Belén Cortés-Rodríguez1 and Plácido Navas1

Nutrition (online), June 26, 2018: DOI: 10.1016/j.nut.2018.05.020

To the frontpage

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น ฟาร์มา นอร์ด พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร และยารักษาโรค

ที่อยู่ 

Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
Ratchakru Medical Center
71 Soi Phaholyothin 5,
Phaholyothin Road Phayathai,
Phayathai
Bangkok 10400

 

เวลาทำการ 

วันจันทร์-วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:00 – 12:00 และ
13:00 – 17:00

 

โทรศัพท์:+66 (0) 2279 6860 - 1  แฟ็กซ์: +66 (0) 2279 6862    

        
GlobalSign