ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่า
  คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ Q10 ที่คุณใช้
  อยู่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงหรือไม่ ?
  จากการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับ Q10 และความ
  สามารถในการดูดซึมของมันแสดงให้เห็นถึงผลที่
  น่าแปลกใจ
  จากบทความนี้คุณสามารถค้นพบได้ว่าผลิตภัณฑ์
  ใดที่ดีที่สุด

  ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าทำไมผู้คนจำนวนมากจึงซื้อผลิตภัณฑ์ Q10
  โดยที่ไม่รู้ว่าร่างกายจะดูดซึมได้จริงหรือไม่? ผล
  การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้เปรียบเทียบความสามารถ
  ในการถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของ ผลิตภัณฑ์
  Q10 6ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ได้แสดงให้เห็น
  ว่ามีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นที่มีการดูดซึมที่
  สูง ส่วนที่เหลืออีก 5 ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และ
  ผลิตภัณฑ์อีก1ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดูดซึมได้
  เลย

  หากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
  ของคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ Q10 ผู้บริโภคทั่ว
  โลกอาจสูญเสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์ Q10 ที่ไม่
  ได้ผล

  ผลิตภัณฑ์จากประเทศเดนมาร์กเป็นผู้ชนะ

  ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าจากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารNutrition นัก
  วิจัยได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Q10 ขนาด
  100มิลลิกรัมต่อเม็ด  จากผลิตภัณฑ์ Q10
  6ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การทดสอบนี้ทำโดย
  ใช้คนที่มีสุขภาพดี 14 คนเพื่อทดสอบว่า
  ผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณพ์จะถูกดูดซึมเข้าสู่
  ร่างกายได้ดีเพียงใด หลังจากรับประทาน
  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดผู้เข้าร่วมการทดลองต้องรอ
  4 สัปดาห์ก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป
  มีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้คะแนนสูงสุด คือ
  ผลิตภัณฑ์ Q10 จาก ประเทศเดนมาร์กของ
  บริษัทฟาร์มา นอร์ด

  การดูดซึมที่ดีกว่าถึง2เท่า

  ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าQ10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ประกอบด้วย โคเอ็น
  ไซม์ Q10 ตามมาตรฐานทางการแพทย์ในน้ำมัน
  ถั่วเหลืองสูตรเฉพาะที่ผลิตขึ้นเอง
  จากผลการศึกษาพบว่าส่วนผสมนี้ทำให้การดูด
  ซึมของผลิตภัณฑ์สูงขึ้นถึงสองเท่าของ
  ผลิตภัณฑ์ที่ดูดซึมได้ในลำดับรองลงมา และดูด
  ซึมได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีก4ผลิตภัณฑ์
  อย่างน้อยสามเท่า การศึกษานี้ดำเนินการโดย
  หนึ่งในนักวิจัยเกี่ยวกับQ10ชั้นนำของโลกคือ
  ศาสตราจารย์ Placido Navas จาก
  มหาวิทยาลัย Pablo de Olivide ใน
  Sevilleประเทศสเปน

  เหมาะสำหรับงานวิจัย

  ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ได้ผล
  ดีในการศึกษาความสามารถในการถูกดูดซึมเข้าสู่
  ร่างกาย ในความเป็นจริงมันเป็น
  ผลิตภัณฑ์Q10ที่มีการบันทึกหลักฐานถึงผลของ
  การดูดซึมและความปลอดภัยที่ดีที่สุด และนี่คือ
  เหตุผลว่าทำไม Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ดถึงถูกนำ
  มาใช้ในการศึกษาวิจัยที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยว
  กับQ10เท่าที่เคยมีมา คือ การศึกษา    Q-
  Symbio (Journal of the American
  College of Cardiology, Heart Failure,
  2014) และการศึกษา Kisel-10
  (International Journal of Cardiology,
  2013)

  Q10 ควรผ่านกรรมวิธีแบบเฉพาะ

  ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าโดยธรรมชาติ โคเอ็นไซม์ Q10 จะถูกดูดซึมเข้า
  สู่ร่างกายได้ยาก โมเลกุลของ Q10 มีแนวโน้มที่
  จะรวมตัวเข้าด้วยกันและเกาะกันอยู่เป็นผลึกที่
  แตกย่อยไม่ได้ซึ่งไม่สามารถซึมผ่านผนังลำไส้
  เข้าไปในกระแสเลือดได้
  ฟาร์มา นอร์ด ได้พัฒนาวิธีการผลิตที่ไม่เหมือน
  ใคร โดยการทำให้          โคเอ็นไซม์ Q10 ผสม
  กับน้ำมันถั่วเหลือง 2 ชนิดที่มีจุดหลอมละลาย
  แตกต่างกัน ต่อจากนั้นส่วนผสมน้ำมัน กับQ10
  จะนำไปผ่านความร้อนด้วยกระบวรการพิเศษซึ่ง
  จะเปลี่ยนพื้นผิวของผลึก ทำให้ผลึกละลายได้
  อย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าสู่ระบบย่อยอาหารของ
  ร่างกาย แต่ละโมเลกุลของ Q10 สามารถซึมผ่าน
  ผนังลำไส้และเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างอิสระ

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ได้ที่นี่

   

  Source:

  Bioavailability of coenzyme Q10 supplements depends on carrier lipids and solubilization

  Guillermo López-Lluch1*, Jesús del Pozo-Cruz2, Ana Sánchez-Cuesta1, Ana
  Belén Cortés-Rodríguez1 and Plácido Navas1

  Nutrition (online), June 26, 2018: DOI: 10.1016/j.nut.2018.05.020