ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่า
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ Q10 ที่คุณใช้
อยู่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงหรือไม่ ?
จากการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับ Q10 และความ
สามารถในการดูดซึมของมันแสดงให้เห็นถึงผลที่
น่าแปลกใจ
จากบทความนี้คุณสามารถค้นพบได้ว่าผลิตภัณฑ์
ใดที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าทำไมผู้คนจำนวนมากจึงซื้อผลิตภัณฑ์ Q10
โดยที่ไม่รู้ว่าร่างกายจะดูดซึมได้จริงหรือไม่? ผล
การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้เปรียบเทียบความสามารถ
ในการถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของ ผลิตภัณฑ์
Q10 6ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ได้แสดงให้เห็น
ว่ามีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นที่มีการดูดซึมที่
สูง ส่วนที่เหลืออีก 5 ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และ
ผลิตภัณฑ์อีก1ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถดูดซึมได้
เลย

หากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ Q10 ผู้บริโภคทั่ว
โลกอาจสูญเสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์ Q10 ที่ไม่
ได้ผล

ผลิตภัณฑ์จากประเทศเดนมาร์กเป็นผู้ชนะ

ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าจากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารNutrition นัก
วิจัยได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Q10 ขนาด
100มิลลิกรัมต่อเม็ด  จากผลิตภัณฑ์ Q10
6ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การทดสอบนี้ทำโดย
ใช้คนที่มีสุขภาพดี 14 คนเพื่อทดสอบว่า
ผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณพ์จะถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้ดีเพียงใด หลังจากรับประทาน
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดผู้เข้าร่วมการทดลองต้องรอ
4 สัปดาห์ก่อนที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป
มีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้คะแนนสูงสุด คือ
ผลิตภัณฑ์ Q10 จาก ประเทศเดนมาร์กของ
บริษัทฟาร์มา นอร์ด

การดูดซึมที่ดีกว่าถึง2เท่า

ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าQ10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ประกอบด้วย โคเอ็น
ไซม์ Q10 ตามมาตรฐานทางการแพทย์ในน้ำมัน
ถั่วเหลืองสูตรเฉพาะที่ผลิตขึ้นเอง
จากผลการศึกษาพบว่าส่วนผสมนี้ทำให้การดูด
ซึมของผลิตภัณฑ์สูงขึ้นถึงสองเท่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ดูดซึมได้ในลำดับรองลงมา และดูด
ซึมได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีก4ผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยสามเท่า การศึกษานี้ดำเนินการโดย
หนึ่งในนักวิจัยเกี่ยวกับQ10ชั้นนำของโลกคือ
ศาสตราจารย์ Placido Navas จาก
มหาวิทยาลัย Pablo de Olivide ใน
Sevilleประเทศสเปน

เหมาะสำหรับงานวิจัย

ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ได้ผล
ดีในการศึกษาความสามารถในการถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกาย ในความเป็นจริงมันเป็น
ผลิตภัณฑ์Q10ที่มีการบันทึกหลักฐานถึงผลของ
การดูดซึมและความปลอดภัยที่ดีที่สุด และนี่คือ
เหตุผลว่าทำไม Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ดถึงถูกนำ
มาใช้ในการศึกษาวิจัยที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยว
กับQ10เท่าที่เคยมีมา คือ การศึกษา    Q-
Symbio (Journal of the American
College of Cardiology, Heart Failure,
2014) และการศึกษา Kisel-10
(International Journal of Cardiology,
2013)

Q10 ควรผ่านกรรมวิธีแบบเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์Q10เพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านการทดสอบ: แน่ใจได้ว่าคุณจะไม่เสียเงินเปล่าโดยธรรมชาติ โคเอ็นไซม์ Q10 จะถูกดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายได้ยาก โมเลกุลของ Q10 มีแนวโน้มที่
จะรวมตัวเข้าด้วยกันและเกาะกันอยู่เป็นผลึกที่
แตกย่อยไม่ได้ซึ่งไม่สามารถซึมผ่านผนังลำไส้
เข้าไปในกระแสเลือดได้
ฟาร์มา นอร์ด ได้พัฒนาวิธีการผลิตที่ไม่เหมือน
ใคร โดยการทำให้          โคเอ็นไซม์ Q10 ผสม
กับน้ำมันถั่วเหลือง 2 ชนิดที่มีจุดหลอมละลาย
แตกต่างกัน ต่อจากนั้นส่วนผสมน้ำมัน กับQ10
จะนำไปผ่านความร้อนด้วยกระบวรการพิเศษซึ่ง
จะเปลี่ยนพื้นผิวของผลึก ทำให้ผลึกละลายได้
อย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าสู่ระบบย่อยอาหารของ
ร่างกาย แต่ละโมเลกุลของ Q10 สามารถซึมผ่าน
ผนังลำไส้และเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างอิสระ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Q10 จาก ฟาร์มา นอร์ด ได้ที่นี่

 

Source:

Bioavailability of coenzyme Q10 supplements depends on carrier lipids and solubilization

Guillermo López-Lluch1*, Jesús del Pozo-Cruz2, Ana Sánchez-Cuesta1, Ana
Belén Cortés-Rodríguez1 and Plácido Navas1

Nutrition (online), June 26, 2018: DOI: 10.1016/j.nut.2018.05.020