ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม
  การขาดซีลีเนียม
  สัมพันกับการเสียชีวิต
  ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม

  การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม
  การศึกษาใหม่เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพบว่า
  ผู้ป่วยที่มีระดับแร่ธาตุซีลีเนียมในเลือดต่ำที่สุด
  มีโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมได้น้อยที่สุด
  ในขณะที่ผู้ที่มีระดับซีลีเนียมสูงจะมี
  การมีชีวิตรอดที่สูงกว่า
  จากผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
  ด้านมะเร็งเต้านมและการรักษา

  การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม(Breast Cancer Research and Treatment)
  เป็นการศึกษาในผู้หญิงโปแลนด์ 546 ราย
  ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
  ทันทีหลังจากการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยได้รับการแบ่ง
  ออกเป็นสี่กลุ่มตามปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียม
  ที่พวกเขามีในเลือด

  การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านมซีลีเนียมต่ำ การรอดชีวิตต่ำลง
  พวกเขาพบว่าในบรรดาผู้ป่วยที่มีระดับซีลีเนียมต่ำสุด
  ยังมีชีวิตอยู่หลังจากห้าปี 68.1%  ในขณะที่
  อัตราการรอดชีวิต ในผู้ที่มีระดับซีลีเนียมสูงสุด
  อยู่ที่82.5%  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
  ระดับซีลีเนียมที่ดีกว่า อัตราการมีชีวิตรอดก็ดีกว่า

  ซีลีเนียมจากยีสต์ดูดซึมได้เกือบ 90%

  การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านมซีลีเนียมยีสต์ของบริษัทจากประเทศเดนมาร์ก
  มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีสารซีลีเนียมอินทรีย์
  มากกว่า 20 ชนิด
  จากเอกสารการศึกษาแสดงให้เห็นว่าร่างกาย
  สามารถดูดซึมซีลีเนียมในรูปแบบนี้ได้ถึง88.7%
  จึงเป็นเหตุผลที่ได้มีการนำมาใช้ในการศึกษา
  ทดลองทางคลินิกหลายการศึกษาตัวอย่างเช่น
  การศึกษา KiSel-10 ในปี ค.ศ. 2013
  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวรสารทางการแพทย์
  International Journal of Cardiology

  แหล่งข้อมูล:
  1) Serum selenium levels predict survival after breast cancer
  Breast Cancer Research and Treatment, 2017, October 17 (published ahead of print)

  2) Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women.
  Breast Cancer Research and Treatment, 2012;134:1269-77.
   

  คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
  SelenoPrecise   

  To the frontpage

  บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น ฟาร์มา นอร์ด พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร และยารักษาโรค

  ที่อยู่ 

  Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
  Ratchakru Medical Center
  71 Soi Phaholyothin 5,
  Phaholyothin Road Phayathai,
  Phayathai
  Bangkok 10400

   

  เวลาทำการ 

  วันจันทร์-วันศุกร์
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  08:00 – 12:00 และ
  13:00 – 17:00

  โทรศัพท์:+66 (0) 2279 6860 - 1  แฟ็กซ์: +66 (0) 2279 6862    

          

  เชื่อมต่อ  

  Return Policy

  Do you have a question? 

  Terms and Conditions

  Freight

  GlobalSign