การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม
การขาดซีลีเนียม
สัมพันกับการเสียชีวิต
ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม

การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม
การศึกษาใหม่เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพบว่า
ผู้ป่วยที่มีระดับแร่ธาตุซีลีเนียมในเลือดต่ำที่สุด
มีโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมได้น้อยที่สุด
ในขณะที่ผู้ที่มีระดับซีลีเนียมสูงจะมี
การมีชีวิตรอดที่สูงกว่า
จากผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
ด้านมะเร็งเต้านมและการรักษา

การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านม(Breast Cancer Research and Treatment)
เป็นการศึกษาในผู้หญิงโปแลนด์ 546 ราย
ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม
ทันทีหลังจากการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยได้รับการแบ่ง
ออกเป็นสี่กลุ่มตามปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียม
ที่พวกเขามีในเลือด

การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านมซีลีเนียมต่ำ การรอดชีวิตต่ำลง
พวกเขาพบว่าในบรรดาผู้ป่วยที่มีระดับซีลีเนียมต่ำสุด
ยังมีชีวิตอยู่หลังจากห้าปี 68.1%  ในขณะที่
อัตราการรอดชีวิต ในผู้ที่มีระดับซีลีเนียมสูงสุด
อยู่ที่82.5%  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
ระดับซีลีเนียมที่ดีกว่า อัตราการมีชีวิตรอดก็ดีกว่า

ซีลีเนียมจากยีสต์ดูดซึมได้เกือบ 90%

การขาดซีลีเนียม สัมพันกับการเสียชีวิต ในผู้ป่วยป่วยมะเร็งเต้านมซีลีเนียมยีสต์ของบริษัทจากประเทศเดนมาร์ก
มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีสารซีลีเนียมอินทรีย์
มากกว่า 20 ชนิด
จากเอกสารการศึกษาแสดงให้เห็นว่าร่างกาย
สามารถดูดซึมซีลีเนียมในรูปแบบนี้ได้ถึง88.7%
จึงเป็นเหตุผลที่ได้มีการนำมาใช้ในการศึกษา
ทดลองทางคลินิกหลายการศึกษาตัวอย่างเช่น
การศึกษา KiSel-10 ในปี ค.ศ. 2013
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวรสารทางการแพทย์
International Journal of Cardiology

แหล่งข้อมูล:
1) Serum selenium levels predict survival after breast cancer
Breast Cancer Research and Treatment, 2017, October 17 (published ahead of print)

2) Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women.
Breast Cancer Research and Treatment, 2012;134:1269-77.
 

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
SelenoPrecise