ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  CoQ10 กับ Ubiquinol อันไหน ดีกว่ากัน?
  CoQ10 กับ Ubiquinol อันไหน ดีกว่ากัน?

  “Ubiquinol ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยที่ดีเทียบเท่ากับ ubiquinone(CoQ10) และไม่สามารถที่จะอ้างเอาผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ ubiquinone(CoQ10) มาใช้กับ ubiquinol ได้”
   ศ. ดร. วิลเลียม วี. จูดี
   ผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับCoQ10 มาเป็นเวลา37ปี  เคยดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชา สรีรวิทยา และ ชีวฟิสิกส์ โรงเรียนแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัย อินเดียนา (ปัจจุบันเกษียณแล้ว)

  หมดข้อโต้แย้งอีกต่อไป
  -จากหลักฐานในปัจจุบัน


  มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยทั่วไปว่า ubiquinol หรือ QH ดีกว่า ubiquinone(CoQ10)
  ทั้งที่จริงแล้วยังไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันว่า ubiquinol หรือ QH ดีกว่า ubiquinone(CoQ10)
  เนื่องจากการศึกษาวิจัยเกือบทั้งหมดใช้CoQ10ทำการศึกษา
  เป็นเวลาหลายทศวรรษ ที่ CoQ10มีการจำหน่าย ในรูปแบบอาหารเสริม และใช้ในการศึกษาทดลอง จนถึงเวลาหนึ่ง coenzyme Q10 รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ubiquinol ก็เข้าสู่ตลาด
  Pharma Nordในฐานะของผู้ผลิตทั้งCoQ10 และ ubiquinol ได้รับการนำเสนอข้อมูลจากที่ต่างๆที่ทำให้เกิดสับสนเกี่ยวกับสารทั้งสองตัวนี้อยู่บ่อยครั้ง บางบริษัทออกจำหน่าย ubiquinolและบอกว่าเป็นสารCoQ10 ในรูปแบบที่ดีกว่า ทั้งๆที่มีหลักฐานการศึกษาทางคลินิกไม่เพียงพอ


  ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงจากการรวบรวมหลักฐานการศึกษา
  ข้อที่1:การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมดใช้ CoQ10(Ubiquinone)


  การศึกษาวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 จนถึงปัจจุบันใช้CoQ10 จึงเป็นหลักฐานที่แสดงถึงประโยชน์ทางสุขภาพของ CoQ10 ในรูปแบบ ubiquinone ไม่ใช่ของรูปแบบubiquinol ดังนั้น ubiquinol จะให้ประโยชน์ทางสุขภาพได้ดังเช่น CoQ10 ในรูปแบบ ubiquinoneหรือไม่ ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ จึงต้องอาศัยการทำการศึกษาเพิ่มเติมแบบเดียวกับการศึกษาของ ubiquinone

  ข้อที่2: การศึกษาวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า100ฉบับพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิผลของ

  Bio-Quinone CoQ10


  Bio-Quinone Q10 ถูกใช้ในการศึกษาวิจัยมากกว่า 100 ฉบับ ในจำนวนนี้เป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ 75 ฉบับ โดยที่ การศึกษา25ฉบับดำเนินการตามแบบการวิจัยที่น่าเชื่อถือในระดับสูง คือ การศึกษาที่มีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองด้าน(double-blind, placebo-controlled)
  และได้รับการทบทวนผลการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ มีการศึกษาล่าสุด2ฉบับที่เข้าเกณฑ์รูปแบบดังกล่าว คือ การศึกษา Q-Symbio ( ตีพิมพ์ใน JACC
  Heart Fail.2014 Dec;2(6):641-9) และการศึกษา KiSel-10 ( ตีพิมพ์ใน Int J
  Cardiol.2013 Sep 1;167(5):1860-6)
  จากผลการศึกษาทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลงลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับการเสริมCoQ10
  เหล่านี้คือหลักฐานที่ดีที่สุดที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์CoQ10ที่มีประสิทธิภาพการดูดซึมที่สูง ต้องมาจากการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพในมนุษย์อย่างชัดเจน   

   

  ข้อที่3: Ubiquinol ถูกดูดซึมในรูปของCoQ10บริเวณลำไส้เล็ก


  เนื่องจากธรรมชาติของubiquinolไม่มีความคงตัวและไวต่อการเกิดปฏิกิริยา จึงเปลี่ยนรูปไปเป็น ubiquinone
  ได้ในกระเพาอาหารและลำไส้เล็ก มันถูกดูดซึมในรูปของubiquinoneและจะเปลี่ยนกลับมาอยู่ในรูปubiquinolอีกครั้งในระบบน้ำเหลืองก่อนการเข้าสู่กระแสเลือด ร่างกายสามารถเปลี่ยนรูปของubiquinone และ ubiquinol ไปมาได้ ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายต้องการใช้งานในรูปแบบไหน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพของการดูดซึมของผลิตภัณฑ์CoQ10 ไม่ใช่รูปแบบของCoQ10 และ ผลิตภัณฑ์ของ Pharm Nord มีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของ สารละลายน้ำมัน กระบวนการใช้ความร้อนและการปรับรูปร่างของผลึก ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูดซึมได้ดี ดังที่ได้รับการพิสูจน์จากการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก

  ผลิตภัณฑ์ของPharma Nord ทั้งหมดผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวบการการผลิตและข้อมูลต่างๆได้ที่
  www.pharmanordsea.co.th