งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับการขาดวิตามินดีและอัตราการตายจากไวรัสโคโรนา

ทีมแพทย์จากคลินิก Complete Med Care ในเมืองดัลลัสเท็กซัสได้ทำการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความชุกของการขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอัตราการตายของโรคจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศแถบยุโรป

 

ความรุนแรงของโรค COVID-19 มีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงเสียชีวิตและสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มักไม่ชัดเจน

นักวิจัยกล่าวว่า เนื่องจากหลักฐานบางอย่างชี้ให้เห็นว่าวิตามินดีอาจมีบทบาทในเชิงการป้องกัน พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะประเมินข้อมูลทั่วประเทศในยุโรปเพื่อศึกาว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างระดับของวิตามินดีและอัตราการตายจาก COVID-19 หรือไม่ ทีมผู้ทำการศึกษาได้ประเมินข้อมูลวิตามินดีของประชากรที่รวบรวมโดย the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) เกี่ยวกับระดับของวิตามินดีและได้ตีพิมพ์ในวารสาร the European Journal of Endocrinology.

ข้อมูลถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อมันถูกตีพิมพ์ภายในสิบปีที่ผ่านมาและรวมถึงข้อมูลในประชากรผู้ใหญ่ทั่วไปสำหรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 40 และ 65 ปี ข้อมูลยังต้องรวมถึงจุดตัดเพื่อเป็นจุดตัดสินความชุกของการขาดวิตามินดีแทนการพิจารณาจากค่าเฉลี่ย

จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจาก COVID-19 ได้รับการยืนยันโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ Coronavirus ของ John Hopkins University of Medicine ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรปี 2020 ถูกกำหนดโดยใช้ข้อมูลจาก CIA World Factbook

นักวิจัยได้รับข้อมูลระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคมถึง 14 มิถุนายน 2020 จากนั้นทำการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างอายุของแต่ละประเทศมีการปรับอย่างถูกต้อง

นักวิจัยรายงานว่าความชุกของการขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงและมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอัตราการตาย COVID-19 ต่อประชากรล้านคน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.76 ระบุว่าประมาณ 58% ของการเสียชีวิตของ COVID-19 นั้นสามารถอธิบายได้จากการขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงทีมวิจัยกล่าว

ผลลัพธ์ที่ได้ ได้รับการสนับสนุนโดยการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างระดับวิตามินดีที่ต่ำและความรุนแรงของโรค COVID-19

เมื่อนำปัจจัยและข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน “ เป็นไปได้อย่างมากว่าอาหารเสริมวิตามินดีมีบทบาทอย่างมากในการป้องกันและรักษาโรค COVID-19” นักวิจัยกล่าว

โดยสรุปผู้เขียนกล่าวว่า พวกเขา “แนะนำการตรวจคัดกรองสำหรับภาวะการขาดวิตามินดีและทำการศึกษาแบบควบคุมแบบสุ่มเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประทานเสริมวิตามินดี ซึ่งอาจนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการรักษาหรือการป้องกันโรคจาก COVID-19”

งานวิจัยถูกตีพิมพ์ใน medRxiv ในขณะที่บทความผ่านการตรวจสอบโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

แหล่งข้อมูล:

Bio-Vitamin D3

วิตามินดี3 ในรูปแบบเม็ดไข่มุก ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึม เพื่อสุขภาพของกระดูกและฟัน

  • เม็ดแคปซูลกลมขนาดเล็ก ประกอบด้วยวิตามินดี3 5 ไมโครกรัม(200 IU-หน่วยสากล) ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็น
  • ให้ประสิทธิภาพการดูดซึมที่ดีเพราะวิตามินดีละลายได้ในไขมัน
  • ส่วนประกอบเจลาตินได้ผ่านการรับประกันว่าถูกต้องตามหลักฮาลาล และโคเชอร์
  • บำรุงสุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูกและฟัน
  • วิตามินดี มีบทบาทในการช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม
  • ช่วยในการแบ่งเซลล์ ให้เป็นไปอย่างปกติ
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก

 


 

Pharma Nord Web Shop