อาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่รับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมสังกะสีและวิตามินซีในปริมาณสูง จากการศึกษา 12 สัปดาห์พบว่ามีอาการป่วยในช่วงเวลาสั้นกว่า และมีอาการรุนแรงน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก

 

การวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Linus Pauling Institute โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นคนที่มีสุขภาพดี 42 คน มีอายุระหว่าง 55 ถึง 75 ปี เพื่อวัดผลของการได้รับอาหารเสริมที่มีต่อตัวบ่งชี้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันบางอย่าง นอกจากนี้ยังทำการวัดระดับสังกะสี วิตามินซี และวิตามินดี ในกระแสเลือด ในช่วงที่รับประทานอาหารเสริม เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม

กลุ่มที่รับประทานวิตามินและแร่ธาตุรวมมีระดับวิตามินซีและสังกะสีในเลือดดีขึ้น อาการเจ็บป่วยที่เกิดในกลุ่มนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าและหายได้เร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก

จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการเกิดอาการป่วยของผู้เข้าร่วมทั้งสองกลุ่มมีจำนวนเท่าๆกัน แต่จำนวนวันที่เจ็บป่วยในกลุ่มที่รับอาหารเสริมมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าคือ3 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่มีเวลาเจ็บป่วย 6 วัน

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ความเสี่ยงของการขาดวิตามินและแร่ธาตุที่ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้น้อยลงตามวัยจะเพิ่มขึ้น งานวิจัยทั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดาและยุโรปชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุมากกว่าหนึ่งในสามขาดสารอาหารอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะขาดมากกว่าหนึ่งอย่าง

"สิ่งนี้น่าจะมีส่วนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ลดลง โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดการอักเสบที่เพิ่มขึ้น ทำให้การทำงานของภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดลดลง และการทำงานของ T-cell (ทีเซลล์)ลดลง" หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว

"เนื่องจากสารอาหารหลายชนิดสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ผู้สูงอายุมักจะได้รับประโยชน์จากวิตามินรวมและอาหารเสริมแร่ธาตุเหล่านี้ ซึ่งหาได้ง่าย ราคาไม่แพง และโดยทั่วไปถือว่ามีความปลอดภัย"

นักวิจัยสรุป: "การให้อาหารเสริมมีความสัมพันธ์กับระดับสังกะสีและวิตามินซีในเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงและระยะเวลาเจ็บป่วยสั้นลง"

"สิ่งนี้สนับสนุนผลการวิจัยเกี่ยวกับวิตามินซีที่ย้อนกลับไปหลายทศวรรษ ผลการศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยที่ออกแบบให้ดีขึ้นและเพิ่มมากขึ้น เพื่อศึกษาว่าการเสริมวิตามินและแร่ธาตุรวมที่มีผลในด้านดี อาจมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุ"

ผลการวิจัยของ Oregon State University ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients

อ้างอิง

Bio-C-Vitamin

วิตามินซี ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ระบบประสาท และช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจน

 • ผลิตภัณฑ์วิตามินซีขนาดสูง
 • ประกอบด้วยวิตามินซี 750 มิลลิกรัมต่อเม็ด
 • วิตามินซีที่อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง ไม่เป็นกรด
 • วิตามินซีสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงในช่วงให้นมบุตร
 • ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก

 

Bio-Zinc

ประกอบด้วยสังกะสีในรูปแบบพันธะออร์แกนิค ช่วยบำรุงสุขภาพ ผิวหนัง ผม เล็บ กระดูก และภูมิคุ้มกัน

 • สังกะสีอยู่ในรูปพันธะออร์แกนิค ดูดซึมได้สูง
 • 1 เม็ดให้สังกะสี 15 มก.จากซิงค์กลูโคเนต
 • เพื่อสุขภาพผิวหนัง เล็บ และ กระดูก
 • ช่วยคงสมดุลความเป็น กรด-ด่าง ในร่างกาย
 • ส่งเริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
 • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยา

 

 


 

Pharma Nord Web Shop