ระดับวิตามินดีต่ำสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อ COVID-19

วิตามินดีได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวร่วมที่สำคัญในกระบวนการทางสรีรวิทยาหลายอย่างที่เชื่อมโยงกับสุขภาพของกระดูก และเมตะบอลิซึมของแคลเซียม และยังเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆนอกจากกระดูกอีกมากมาย เช่นโรคภูมิต้านตนเอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานประเภท 2 โรคอ้วน สมองเสื่อม และการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เด่นชัดของวิตามินดีต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และการติดเชื้อ COVID-19 จากไวรัส SARS CoV-2 ชนิดใหม่ซึ่งได้ถูกอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในการศึกษาจากทั่วโลก

 

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของ Leumit Health Services (LHS) และคณะแพทยศาสตร์ Azrieli ของ Bar-Ilan University มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับวิตามินดีที่ต่ำกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

โดยการใช้ข้อมูลจากสถานการณ์จริงจากกลุ่มคนอิสราเอลจำนวน 782 คนที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก และผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบจำนวน 7,725 คน COVID-19 กลุ่มนักวิจัยระบุว่าระดับวิตามินดีในเลือดที่ต่ำเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการติดเชื้อ COVID-19 และการต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

"การค้นพบที่สำคัญของการศึกษาของเราคือความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญของระดับวิตามินดีในเลือดที่ต่ำกับความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเชื้อCOVID-19 แม้หลังจากการปรับปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ ความผิดปกติทางจิตใจและร่างกาย "ดร. ยูจีนเมอร์ซอน หัวหน้าภาควิชาการจัดการการบริบาลและหัวหน้านักวิจัยของกลุ่ม LHS กล่าว

“ นอกจากนี้ระดับวิตามินดที่ต่ำนั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อ COVID-19 แม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการปรับปัจจัยอื่น ๆ ” เขากล่าวเสริม

ดร. ไอลาน กรีนหัวหน้าสถาบันวิจัย LHS กล่าวว่าการค้นพบของเราสอดคล้องกับผลการศึกษาในภาคสนามก่อนหน้านี้ ที่ความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันลดลงหลังจากได้รับการรับประทานเสริมวิตามินดี

"จากการวิเคราะห์ของเราพบว่าผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 นั้นมีอายุมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ จากการแจกแจงค่าทางสถิติสำหรับกลุ่มอายุนั้นแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับการติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงอายุประมาณ 25 และ 50 ปี "ดร. Milana Frenkel-Morgenstern หัวหน้ากลุ่มวิจัยคณะแพทยศาสตร์ Azrieli กล่าว

“ จุดสูงสุดครั้งแรกอาจอธิบายได้จากพฤติกรรมการรวมตัวทางสังคมในวัยหนุ่มสาว จุดสูงสุดเมื่ออายุ 50 ปีอาจอธิบายได้จากพฤติกรรมทางสังคมต่อเนื่องร่วมกับโรคเรื้อรังต่างๆ” ดร. Frenkel-Morgenstern กล่าวต่อ

Dr. Dmitry Tworowski และ Dr. Alessandro Gorohovski จากห้องปฏิบัติการ Frenkel-Morgenstern ที่คณะแพทยศาสตร์ Azrieli ของ Bar-Ilan University ให้ความเห็นว่าการศึกษานี้จะมีผลที่สำคัญมาก

"จุดแข็งหลักของการศึกษาของเราคือเป็นการศึกษษขนาดใหญ่ในโลกแห่งความเป็นจริงและเป็นข้อมูลจากฐานของประชากรโดยตรง" พวกเขาอธิบาย

การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ใน The FEBS Journal.

อ้างอิง:

Bio-Vitamin D3

วิตามินดี3 ในรูปแบบเม็ดไข่มุก ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึม เพื่อสุขภาพของกระดูกและฟัน

  • เม็ดแคปซูลกลมขนาดเล็ก ประกอบด้วยวิตามินดี3 5 ไมโครกรัม(200 IU-หน่วยสากล) ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็น
  • ให้ประสิทธิภาพการดูดซึมที่ดีเพราะวิตามินดีละลายได้ในไขมัน
  • ส่วนประกอบเจลาตินได้ผ่านการรับประกันว่าถูกต้องตามหลักฮาลาล และโคเชอร์
  • บำรุงสุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูกและฟัน
  • วิตามินดี มีบทบาทในการช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม
  • ช่วยในการแบ่งเซลล์ ให้เป็นไปอย่างปกติ
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก

 


 

Pharma Nord Web Shop