ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  ความสัมพันธ์ของซีลีเนียมกับผลการรักษาโควิด-19

  ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่ได้จากอาหาร (เช่นปลา เนื้อสัตว์และธัญพืช) ซึ่งพบว่ามีผลต่อความรุนแรงของโรคไวรัสหลายชนิดทั้งในสัตว์และมนุษย์ ประเทศจีนเป็นที่รู้กันดีว่ามีประชากรที่มีระดับซีลีเนียมทั้งต่ำสุดและสูงที่สุดในโลก เนื่องจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ของสภาพดินซึ่งมีผลต่อปริมาณแร่ธาตุที่เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

   

  ทีมนักวิจัยระหว่างประเทศนำโดยศาสตราจารย์ Margaret Rayman แห่งมหาวิทยาลัย Surrey ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการรักษาหายจาก COVID-19 กับระดับของซีลีเนียมในภูมิภาคต่างๆของจีน นักวิจัยใช้ข้อมูล (ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์) ศึกษาความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างระดับซีลีเนียมในร่างกายและอัตราการรักษาหายหรือการเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศจีน

  Margaret Rayman ศาสตราจารย์โภชนาการทางการแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัย Surrey กล่าวว่า "จากข้อมูลของการติดเชื้อไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการขาดซีลีเนียม เราสงสัยว่าการระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีนอาจจะเชื่อมโยงกับการขาดซีลีเนียมในพื้นที่ตามแนวจากทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ"

  การเก็บข้อมูลจากจังหวัดและเทศบาลต่างๆที่มีมากกว่า 200 รายและจากในเมืองต่างๆที่มีมากกว่า 40 ราย นักวิจัยพบว่าพื้นที่ที่มีซีลีเนียมในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะหายจากไวรัส ตัวอย่างเช่นในเมือง Enshi ในมณฑลหูเป่ย ซึ่งมีการบริโภคซีลีเนียมมากที่สุดในประเทศจีน อัตราการรักษา (ร้อยละของผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหาย) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเมืองอื่นเกือบสามเท่า ในมณฑลหูเป่ย ในทางตรงกันข้ามในเมืองเฮยหลงเจียงที่มีการบริโภคซีลีเนียมต่ำที่สุดในโลก อัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 สูงเกือบห้าเท่าของค่าเฉลี่ยของจังหวัดอื่น ๆ นอกมณฑลหูเป่ย

  นักวิจัยพบว่าอัตราการรักษา COVID-19 มีความสัมพันธ์กับระดับของซีลีเนียมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งวัดจากปริมาณของซีลีเนียมในเส้นผม จาก 17 เมืองนอกมณฑลหูเป่ย

  Kate Bennett นักสถิติทางการแพทย์จาก มหาวิทยาลัย Surrey กล่าวว่า "มีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างระดับซีลีเนียมและอัตราการหายจาก COVID-19 อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่กล่าวเกินจริงจากการค้นพบนี้ เพราะเราไม่สามารถเก็บข้อมูลในระดับแต่ละบุคคล และไม่สามารถพิจารณาผลจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น อายุและโรคประจำตัว "

  Ramy Saad แพทย์ที่โรงพยาบาล Royal Sussex County, Brighton ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านโภชนาการทางที่การแพทย์ ภาควิชาโภชนาการที่ Surrey แสดงความคิดเห็น ดังนี้; "ความสัมพันธ์ที่เราค้นพบนั้นน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับซีลีเนียมและโรคติดเชื้อ ดังนั้นการประเมินบทบาทของซีลีเนียมกับโรค COVID-19 อย่างระมัดระวังและรอบคอบ นั้นเป็นสิ่งจำเป็นและอาจใช้เป็นข้อมูลช่วยในการการตัดสินใจด้านสาธารณสุข "

  การวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน the American Journal of Clinical Nutrition

  แหล่งข้อมูล

  SelenoPrecise

  ซีลีเนียมยีสต์สูตรสิทธิบัตร ประกอบด้วยซีลีเนียมออร์แกนิคสูตรต้นแบบขนาด 50 ไมโครกรัม ใช้ในการศึกษาวิจัย PRECISE study.

  ซีลีเนียม (Selenium) คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิลิเนียมยีส ออแกนิคที่สกัดจากธรรมชาติ

  • ผลิตภัณฑ์ซีลีเนียมต้นแบบที่ผลิตในประเทศเดนมาร์ก
  • ใน1เม็ดประกอบด้วยซีลีเนียมยีสต์ที่ผ่านการจดสิทธิบัตร(SelenoPrecise) 50 ไมโครกรัม
  • เพื่อสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน
  • มีประสิทธิภาพการดูดซึม 89% ในทุกรุ่นการผลิต
  • ใช้ในการศึกษา PRECISE study ในประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน และ อังกฤษ
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก
  • ผ่านการศึกษาและมีข้อมูลทางวิทยศาสตร์รองรับ

   


   

  Pharma Nord Web Shop