การศึกษาใหม่เผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการขาดวิตามินดีและการตายที่เพิ่มขึ้น

งานวิจัยใหม่ถูกนำเสนอในการประชุมประจำปีของสมาคมเพื่อการศึกษาโรคเบาหวานแห่งยุโรป จัดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปน เปิดเผยว่าการขาดวิตามินดีมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการตายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในคนอายุน้อยและวัยกลางคน และยังเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน

 

การวิจัยดำเนินการโดยดร. Rodrig Marculescu และทีมงานที่ Medical University of Vienna ประเทศออสเตรีย ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากบันทึกของผู้ป่วยทั้งหมด 78,581 ราย (อายุเฉลี่ย 51.0 ปี, 31.5% เป็นเพศชาย) ที่ได้รับการวัดวิตามินดีที่แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งกรุงเวียนนาระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2554 ซึ่งตรงกับข้อมูลการมรณภาพแห่งชาติของออสเตรีย โดยข้อมูลการเสียชีวิตใน3 ปีแรกหลังจากการวัดวิตามินดีไม่เอามารวมอยู่ในการวิเคราะห์ และผู้ป่วยได้รับการติดตามมากถึง 20 ปีซึ่งเป็นไปได้โดยโดยมีค่าเฉลี่ยของเวลาการติดตามอยู่ที่ 10.5 ปี ผู้วิจัยใช้ระดับวิตามินดีในเลือดที่ระดับ 50 nmol / L ซึ่งเป็นค่าที่ใช้กันทั่วไปสำหรับเป็นจุดตัดบ่งชี้การขาดวิตามินดี เนื่องจากเป็นค่าอ้างอิงที่จะนำมาเปรียบเทียบกับระดับอื่นๆ

การศึกษาพบว่าระดับวิตามินดี ที่ 10 nmol / L หรือน้อยกว่านั้นมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 2-3 เท่าโดยผู้ป่วยอายุ 45 ถึง 60 ปีจะได้รับผลกระทบมากที่สุด (ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2.9 เท่า) วิตามินดีในระดับสูง (90 nmol / L) หรือมากกว่านั้นมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการเสียชีวิตโดยรวมจากทุกสาเหตุที่ 30-40% โดยให้ผลมากที่สุดในกลุ่มอายุ 45 ถึง 60 ปี (ลดความเสี่ยงลง 40% ) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างระดับวิตามินดีและการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

ทีมนักวิจัยสรุป: "ข้อมูลการมีชีวิตรอดจากกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุยืนยันว่ามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของการขาดวิตามินดี (ระดับต่ำกว่า 50 nmol / L) กับการตายที่เพิ่มขึ้น โดยความสัมพันธ์นี้เด่นชัดมากที่สุดในกลุ่มอายุน้อยและวัยกลางคน สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตอื่นที่ไม่ใช่แค่โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจและโดยเฉพาะโรคเบาหวาน "

นักวิจัยกล่าวต่อไปว่า: "การค้นพบของเราสนับสนุนเหตุผลในการเสริมวิตามินดีอย่างกว้างขวางเพื่อป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเน้นให้ความสำคัญในช่วงต้นของชีวิตและลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ในระดับสูง"

ที่มา:

 

Bio-Vitamin D3

วิตามินดี3 ในรูปแบบเม็ดไข่มุก ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึม เพื่อสุขภาพของกระดูกและฟัน

  • เม็ดแคปซูลกลมขนาดเล็ก ประกอบด้วยวิตามินดี3 5 ไมโครกรัม(200 IU-หน่วยสากล) ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็น
  • ให้ประสิทธิภาพการดูดซึมที่ดีเพราะวิตามินดีละลายได้ในไขมัน
  • ส่วนประกอบเจลาตินได้ผ่านการรับประกันว่าถูกต้องตามหลักฮาลาล และโคเชอร์
  • บำรุงสุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูกและฟัน
  • วิตามินดี มีบทบาทในการช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม
  • ช่วยในการแบ่งเซลล์ ให้เป็นไปอย่างปกติ
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก

 


 

Pharma Nord Web Shop