ค้นหา

  Search Results

  ปิด

   

  ระดับซีลีเนียมในเลือดที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ

  การทบทวนทางวิทยาศาสตร์ใหม่จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 13 ฉบับสรุปได้ว่าคนที่มีซีลีเนียมในเลือดสูงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

   

  ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่คุณจะได้รับเมื่อคุณกินอาหารทะเล ถั่วบราซิล เมล็ดธัญพืชหรืออาหารเสริม แร่ธาตุชนิดนี้มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพของคุณ

  การวิเคราะห์อภิมานใหม่จากสวีเดน – จีน จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 13 ฉบับพบว่าผู้ที่มีระดับซีลีเนียมในเลือดสูงกว่าจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับต่ำ

  การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้ ทำให้เกิดข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าซีลีเนียมเป็นธาตุอาหารที่สำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี ซีลีเนียมสนับสนุนการทำงานของเอนไซม์ที่ขึ้นกับซีลีเนียมกว่า 25 ชนิด (ซีลีโนโปรตีน) ในร่างกายมนุษย์ สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการทำงานของต่อมไทรอยด์และภาวะเจริญพันธุ์ตามปกติำ

  รายงานฉบับใหม่นี้สนับสนุนผลการศึกษาของ KiSel-10 ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์อภิมาน การศึกษาดำเนินการในปี 2556 โดยแพทย์โรคหัวใจชาวสวีเดน โดยให้ชายและหญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงที่ถึงวัยเกษียณรับประทานอาหารเสริมซีลีเนียมยีสต์ SelenoPrecise 200 ไมโครกรัมต่อวันและ Bio-Quinone Q10 200 มก.

  ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาใหม่ได้รับการตีพิมพ์ใน Critical Reviews in Food Science and Nutrition

  แหล่งข้อมูล:

   

  SelenoPrecise

  ซีลีเนียมยีสต์สูตรสิทธิบัตร ประกอบด้วยซีลีเนียมออร์แกนิคสูตรต้นแบบขนาด 50 ไมโครกรัม ใช้ในการศึกษาวิจัย PRECISE study.

  • ผลิตภัณฑ์ซีลีเนียมต้นแบบที่ผลิตในประเทศเดนมาร์ก
  • ใน1เม็ดประกอบด้วยซีลีเนียมยีสต์ที่ผ่านการจดสิทธิบัตร(SelenoPrecise) 50 ไมโครกรัม
  • เพื่อสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกัน
  • มีประสิทธิภาพการดูดซึม 89% ในทุกรุ่นการผลิต
  • ใช้ในการศึกษา PRECISE study ในประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน และ อังกฤษ
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก
  • ผ่านการศึกษาและมีข้อมูลทางวิทยศาสตร์รองรับ

   


   

  Pharma Nord Web Shop