ผลการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมจากการศึกษาทางคลินิก7การศึกษาพบว่า การเสริมโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งเป็นสารคล้ายวิตามินที่ช่วยสร้างพลังงานในเซลล์ของเราอาจช่วยผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคไตเรื้อรัง

นักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเทียบการศึกษาทางคลินิกของโคเอนไซม์ Q10 ทั้งหมดเจ็ดการศึกษาพบว่าสารคล้ายวิตามินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้อาจมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพราะมันสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลรวม, LDL คอเลสเตอรอลและ ครีเอทินีน ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคไต การศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมาน(meta-analysis) ฉบับใหม่นี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Current Pharmaceutical Design

 

สาเหตุของการเสียชีวิต

จากการวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าระดับคอเลสเตอรอลที่ผิดปกติเป็นอันตรายต่อไต ผู้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมีแนวโน้มเป็นโรคไตเรื้อรังมากกว่าสองเท่า และโรคหลอดเลือดหัวใจก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในผู้ป่วยโรคไต นอกเหนือจากการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วคอเลสเตอรอลยังสามารถทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดในไตซึ่งจะขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังไตและอาจส่งผลให้ไตสูญเสียการทำงาน

บรรเทาโรคไต

มีการเชื่อมโยงระหว่างระดับ ครีเอทินีนที่สูงกับโรคไตเรื้อรัง เมื่อไตได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากโรค ความสามารถในการกรองของเสียจะลดลง ครีเอทินีน เป็นของเสียจากการเผาผลาญของกล้ามเนื้อปกติ ซึ่งไตที่แข็งแรงสุขภาพดีสามารถจัดการได้โดยไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตระดับ ครีเอทินีน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำงานของไตบกพร่อง ดังนั้นสิ่งที่สามารถลดระดับ ครีเอทินีนได้จึงช่วยบรรเทาอาการของโรคไต

ช่วยผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

โคเอนไซม์ Q10 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ผลการศึกษาในปี 2014 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American College of Cardiology, (Heart Failure) พบว่าการเสริมโคเอนไซม์ Q10 ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 43% และช่วยเพิ่มพลังงานของกล้ามเนื้อหัวใจ

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีหลักฐานรองรับ

ร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์Q10ได้ แต่การผลิตสารนี้เริ่มลดลงตั้งแต่อายุยังน้อย ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาจเริ่มลดลงตั้งแต่อายุประมาณ 20 ถึง 25 ปี ในโรคบางโรคดูเหมือนจะทำให้มีระดับที่ลดลงมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องการเสริมสารโคเอนไซม์Q10 จำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์โคเอนไซม์Q10 ที่มีผลการพิสูจน์ความสามารถในการการดูดซึมและมีเอกสารรับรอง เนื่องจากร่างกายมีปัญหาในการดูดซึมโคเอนไซม์Q10จากทางเดินอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาในโรคหัวใจดังกล่าวข้างต้น ผลิตโดย บริษัท จากประเทศเดนมาร์ก

เอกสารอ้างอิง:

The Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Metabolic Profiles of Patients with Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials Journal: Current Pharmaceutical Design Volume:24, Issue: 3, Year: 2018 Pages:3710-3723

 

Bio-Quinone Q10

เป็นคิวเท็น ธรรมชาติ ให้ปริมาณสัดส่วนของสารที่ถูกดูดซึม (Bioavailability) สูง และมีข้อมูลความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ คิวเท็นจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์ร่างกาย

  • วางตลาดในสหภาพยุโรปมากว่า 20 ปี
  • เป็น โคเอ็นไซม์คิวเทนบริสุทธิ์ (Coenzyme Q10) ในรูปแบบยูบิควิโนน
  • มีส่วนผสมพิเศษของน้ำมันพืชจากเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และโคเอ็นไซม์คิวเทน ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีการดูดซึมที่ดี
  • ผลิตภายใต้มาตรฐาน การควบคุมด้านการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก