งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการขาดวิตามินดีเพิ่มความเสี่ยงของการทำงานที่ลดลงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

ผลการวิจัยจาก Trinity College Dublin แสดงให้เห็นว่าการขาดวิตามินดีเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างที่ไม่สมบูรณ์ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

การรักษาสภาพของกล้ามเนื้อโครงร่างตลอดช่วงชีวิตเป็นส่วนที่สำคัญของการเข้าสู่ความชรา เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีความคล่องตัว ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดการหกล้มและความอ่อนแอ ในขณะที่การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านเป็นที่รู้กันว่าช่วยรักษาสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าระดับวิตามินดีที่เพียงพออาจช่วยในการปกป้องกล้ามเนื้อ

ผลการวิจัยอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลในผู้ใหญ่ 4157 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป จากการศึกษาโดย English Longitudinal Study of Aging (ELSA) ได้ทำการประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อโดยใช้สองวิธี ได้แก่ การทดสอบความแข็งแรงของมือ และการทดสอบสมรรถนะทางกายภาพระยะสั้น(Short Physical Performance Battery)

การค้นพบที่สำคัญจากการวิจัย:

 • ความชุกของการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงสูงเป็นสองเท่าในผู้สูงอายุที่ขาดวิตามินดี (40.4%) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีวิตามินดีเพียงพอ (21.6%)
 • ในทำนองเดียวกัน ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อที่บกพร่องนั้น สูงขึ้น 3 เท่าในผู้สูงอายุที่มีการขาดวิตามินดี (25.2%) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีวิตามินดีเพียงพอ (7.9%)
 • จากการวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อนมากขึ้น การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการขาดวิตามินดีเพิ่มความเสี่ยงของการลดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและประสิทธิภาพการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
 • การศึกษายืนยันประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกายระดับปานกลางมีการลดลงของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกายน้อยกว่า
 • โดยสรุปการขาดวิตามินดีมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมรรถภาพของผู้สูงอายุ
 • เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าวิตามินดีช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูก นอกจากนี้อาจช่วยปกป้องการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างในผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์ ทางด้านโภชนาการ Maria O'Sullivan กล่าว

“ผลการศึกษาของเราแสดงว่าการขาดวิตามินดีเพิ่มโอกาสของการทำงานของกล้ามเนื้อที่ด้อยลงในผู้สูงอายุ และยืนยันผลประโยชน์จากการออกกำลังกาย การทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อนั้นมีความสำคัญอย่างมากและมักถูกมองข้ามในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกาย การรักษาภาวะขาดวิตามินดีและการปรับปรุงการรับประทานอาหารและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป”

การศึกษาวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวรสาร Clinical Interventions in Ageing.

การศึกษาฉบับเต็ม >> 

 

Bio-Vitamin D3

วิตามินดี3 ในรูปแบบเม็ดไข่มุก ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึม เพื่อสุขภาพของกระดูกและฟัน

 • เม็ดแคปซูลกลมขนาดเล็ก ประกอบด้วยวิตามินดี3 5 ไมโครกรัม(200 IU-หน่วยสากล) ละลายในน้ำมันมะกอกสกัดเย็น
 • ให้ประสิทธิภาพการดูดซึมที่ดีเพราะวิตามินดีละลายได้ในไขมัน
 • ส่วนประกอบเจลาตินได้ผ่านการรับประกันว่าถูกต้องตามหลักฮาลาล และโคเชอร์
 • บำรุงสุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูกและฟัน
 • วิตามินดี มีบทบาทในการช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียม
 • ช่วยในการแบ่งเซลล์ ให้เป็นไปอย่างปกติ
 • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก

 


 

Pharma Nord Web Shop