ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส. อี. เอ. จำกัด จะไม่รับคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ ยกเว้น กรณีที่เกิดการผิดพลาดจากทางบริษัทฯ

  หากท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่ตรงตามรายการที่ได้สั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

  โดยท่านจะสามารถส่งสินค้า(ที่มีปัญหา) คืนได้ภายใน 15 วัน เท่านั้น

  กรุณาติดต่อกับบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ และส่งคืนผลิตภัณฑ์ ทาง EMS ได้ที่:

  บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด
  อาคารราชครูเมดิคอลเซ็นเตอร์
  71 ซอยพหลโยธิน 5
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  ประเทศไทย

  โทรศัพท์: +66 (0) 2279 6860 - 1
  โทรสาร/แฟก์ซ: +66 (0) 2279 6862
  อีเมล์: webshop@pharmanordsea.co.th