ยอดรวมทั้งหมด ฿0.00
ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿0.00
Remarks

Bemærk at vi IKKE behandler din ordre før end vi har modtaget betaling.

Meget vigtigt: Husk at anføre ordrenummeret angivet ovenfor når du betaler


Pharma Nord SEA Co., Ltd
Ratchakru Medical Center
71 Soi Phaholyothin Road Samsennai
Phayathai
Bangkok10400
Thailand

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105542039226

กรณี มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า:

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
08:00 - 12:00 และ 13:00 - 17:00

โทรศัพท์.: +66 (0) 2279 6860 - 1
อีเมล์: webshop@pharmanordsea.co.th