ค้นหา

  Search Results

  ปิด
  ยอดรวมทั้งหมด ฿0.00
  ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿0.00
  Remarks

  Bemærk at vi IKKE behandler din ordre før end vi har modtaget betaling.

  Meget vigtigt: Husk at anføre ordrenummeret angivet ovenfor når du betaler


  Pharma Nord SEA Co., Ltd
  Ratchakru Medical Center
  71 Soi Phaholyothin Road Samsennai
  Phayathai
  Bangkok10400
  Thailand

  เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105542039226

  กรณี มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า:

  วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  08:00 - 12:00 และ 13:00 - 17:00

  โทรศัพท์.: +66 (0) 2279 6860 - 1
  อีเมล์: webshop@pharmanordsea.co.th