Thailand | Select other Country

จัดส่งฟรี

ฐานข้อมูลงานวิจัย— รากฐานของ Pharma Nord

แผนกการวิจัย  Pharma Nord  ถือว่าอยู่แนวหน้าของวิทยาศาสตร์อาหารระดับนานาชาติ  มีงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ถูกขึ้นทะเบียนอย่างรัดกุมและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลจำนวนมาก ปัจจุบันมีมากกว่า 9000 ชิ้น โดยในการศึกษาเหล่านี้ มีหลายงานวิจัยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pharma Nord  ในงานวิจัย  ฐานข้อมูลงานวิจัยจะถูกตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการศึกษาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Pharma Nord ออกตีพิมพ์ ห้องสมุดของแผนกการวิจัย ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ ช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแล้วให้ดียิ่งขึ้น

ฐานข้อมูลงานวิจัย
 

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด


งานศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ Pharma Nord ที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า300ฉบับ

นอกเหนือจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิจัยที่ Pharma Nord นำมาใช้ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น บริษัท Pharma Nord ยังได้ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองมากกว่า300งานวิจัย ซึ่งการศึกษาวิจัยเหล่านี้นับว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ Pharma Nord ทุกชนิด ปัจจุบันหัวข้องานวิจัย ใหม่ ๆ ยังคงถูกเก็บบันทึกเพิ่มเติมเข้าสู่ฐานข้อมูลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

 

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

นับเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว ที่บริษัท Pharma Nord ได้เริ่มต้นสรรสร้างและรวบรวมเอานักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละ ด้าน อาทิ เช่น ด้านหัวใจ ด้านมะเร็ง ด้านช่องปากและฟัน ด้านการผ่าตัด ด้านเทคโนโลยีอาหารเสริมและอื่นๆ อีกมากมาย มาทำงานร่วมกัน ซึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Pharma Nord อีกด้วย

 

PHARMA NORDและการศึกษาวิจัยด้านโรคหัวใจ

Pharma Nord สนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาวิธีการรักษาใหม่ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน ที่เกิดจากความชราภาพหรือภาวะโรคบางอย่างให้ได้รับประโยชน์จากจากBio-Quinone เพื่อป้องกันและรักษาภาวะการขาดโคเอ็นไซม์คิวเทน นอกเหนือจากนี้ สูตรผลิตภัณฑ์ของ Pharma Nord ยังใช้ในศึกษาวิจัยในชาวสวีเดนที่ชื่อ KiSel-10ซึ่งใช้ทั้งQ10และซีลีเนียมในผู้สูงอายุสุขภาพดี และยังใช้Q10ของ Pharma Nord ในการวิจัยระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่ชื่อ
Q-Symbio การศึกษาวิจัยทั้งสองนี้ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และให้ผลลัพธ์ที่ดี

Kisel-10

Kisel-10 - 12

Q-Symbio

Pharma Nord และ การศึกษาวิจัยด้านโรคมะเร็ง

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุดการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งนับเป็นหนึ่งในภารกิจที่ท้าท้ายและมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง บริษัท Pharma Nord ได้มีส่วนร่วมกับการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติในเรื่องการป้องกันและการรักษามะเร็งเช่นกัน หนึ่งในโครงการอันยิ่งใหญ่ คือ การศึกษาที่ชื่อ PRECISE โดยบริษัท Pharma Nord เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาโดยเป็นผู้ผลิตซีลีเนียมเม็ดและเม็ดยาหลอก สำหรับใช้ในการศึกษานี้ทั้งหมด โดยมีแผนที่จะเกณฑ์ ผู้เข้าร่วมการศึกษานี้รวมทั้งสิ้น 35000-40000 คนจากประเทศเดนมาร์ก, สวีเดน และ อังกฤษ ทั้งนี้การศึกษาวิจัยนี้ยังไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุน
Pharma Nord ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในคนไข้จากประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส และ อังกฤษ

 

ผลิตภัณฑ์จาก Pharma Nord เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัย

ด้วยคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์โคเอ็นไซม์ Q10 ของ Pharma Nord ที่มีการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่สูง (high bio-availability) จึงได้รับการรับรองจากองค์กร International Coenzyme Q10 Association ให้นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์อ้างอิงในการศึกษา และยังถูกนำมาใช้ทดลองมากกว่า 70 งานวิจัยแล้ว นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ว่า ทำไมผลิตภัณฑ์โคเอ็นไซม์ Q 10 ของ Pharma Nord จึงได้รับการรับรองว่ามีค่าการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่สูง นอกจากนี้ จากการที่ผลิตภัณฑ์โคเอ็นไซม์ Q10 ของ Pharma Nord มีจัดจำหน่ายมายาวนานเกือบ 20 ปี จึงแสดงถึงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้ได้เป็นอย่างดี

 

การจัดงานประชุม/สัมมนางานวิชาการ

ในบางครั้ง มีการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ บ่อยครั้ง จึงเป็นการยากที่จะจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการได้เป็นประจำเพราะต้องมีนัก วิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเข้ามาประชุมพร้อมกันเพื่อนำเสนองานวิจัยเหล่านี้ มีหลายต่อหลายครั้ง ที่บริษัท Pharma Nord ได้เป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ดังเช่น การได้จัดงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย Q10 , CLA และ ซีลีเนียม

 

ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ Pharma Nord จากผู้บริโภค

ผู้บริโภค จะเป็นผู้เผยแพร่ประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ และนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ทั้งที่มีอยู่แล้วและ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต แม้ว้า ประสบการณ์จากผู้บริโภคจะไม่ใช่หลักฐานที่สามารถยืนยันได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้ให้ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้ผลดีหรือไม่ดี ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจากการใช้ในระยะสั้นหรือระยะยาวหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ทาง Pharma Nord จึงเห็นความสำคัญของประสบการณ์ทุกชนิดจากผู้บริโภคเป็นสำคัญ และสนับสนุนให้ผู้บริโภคติดต่อทางบริษัทเพื่อช่วยบอกเล่าและเผยแพร่ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องไปอีกด้วย

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด

เรารู้จักเพียงมาตรฐานเดียว – มาตรฐานสูงสุด

To the frontpage

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น ฟาร์มา นอร์ด พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร และยารักษาโรค

ที่อยู่ 

Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
Ratchakru Medical Center
71 Soi Phaholyothin 5,
Phaholyothin Road Phayathai,
Phayathai
Bangkok 10400

 

เวลาทำการ 

วันจันทร์-วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:00 – 12:00 และ
13:00 – 17:00

 

โทรศัพท์:+66 (0) 2279 6860 - 1  แฟ็กซ์: +66 (0) 2279 6862    

        

เชื่อมต่อ  

Return Policy

Do you have a question? 

Terms and Conditions

Freight

GlobalSign