เงื่อนไข

เงื่อนไข point shop


การจัดส่ง

ฟรีค่าดำเนินการและการจัดส่งสินค้าสำหรับทุกคำสั่งซื้อ
สินค้าจะจัดส่งถึงท่านโดยการส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษ(EMS) ภายใน3-5 วันทำการ

การแลกสินค้าจากคะแนนสะสม

คะแนนสะสมสามารถนำมาแลกสินค้าได้ฟรีตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
หมายเหตุ : การสะสมคะแนน ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่จดทะเบียนเป็นยาได้

ข้อมูลเพิ่มเติม  ที่นี่
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด
อาคารราชครูเมดิคอลเซ็นเตอร์
เลขที่71 ซอยพหลโยธิน5  ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร +66(0)2279 6860
แฟ็กซ์ +66(0)2279 6862

การชำระเงิน

คุณสามารถนำคะแนนสะสม แลกสินค้าได้ฟรี

คะแนนสะสมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้คะแนนร่วมกับเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้า

การคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนคืนสินค้า

การสะสมคะแนน Point Shop สงวนไว้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
ที่ซื้อเพื่อการบริโภคอาหารเสริมภายในครอบครัวเท่านั้น
เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งซื้อ Point Shop ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นการสั่งซื้อเพื่อการค้า
และจะทำการติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรง

นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งข้อจำกัดการใช้จำนวนครั้งสูงสุดของแต่ละรหัสภายในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รหัสในทางที่ผิดวัตถุประสงค์

ทางบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นความลับ และจะไม่จัดส่งให้กับบุคคลที่3
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เกี่ยวกับ Pointshop