Bio-Glucosamine

ต้านอาการของโรคข้ออักเสบ(Osteoarthritis)

  • ประกอบด้วย กลูโคซามีน ซัลเฟต (glucosamine sulphate)
  • รับประทานง่าย และสามารถแกะแคปซูลเพื่อผสมผงยากับเครื่องดื่ม อื่นๆได้ เช่นน้ำเปล่า น้ำผลไม้ หรือโยเกิร์ต
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก


โรคข้ออักเสบจะนำไปสู่อาการปวด การติดขัดของข้อและการเคลื่อนไหวทำได้จำกัด ภาวะข้ออักเสบพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2 เท่าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับข้อเข่า รองลงมาคือบริเวณสะโพก

กลูโคซามีน (Glucosamine) กับ อาการโรคข้ออักเสบ
กลูโคซามีน เป็นสารที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ช่วยส่งเสริมโครงสร้างของกระดูกอ่อน
กลูโคซามีนที่มีประสิทธิผลสกัดได้จากเปลือกแข็งของสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หรือ ปู ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ กลูโคซามีน ในผู้ที่มีประวัติแพ้จากการรับประทานสัตว์น้ำเหล่านี้
มีเอกสารข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ากลูโคซามีนที่มาจากแหล่งต่างๆ มีผลต่อคุณภาพและความบริสุทธิ์ ที่แตกต่างกัน

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

พิมพ์หน้านี้
1 แคปซูล ประกอบด้วย:      
กลูโคซามีน ซัลเฟต โพแทสเซียม คลอไรด์     676 mg
(เทียบเท่ากับ กลูโคซามีน 400 มิลิกรัม)      

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดรับประทาน

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ:
ปริมาณที่แนะนำให้รับประทานคือครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หรือรับประทานครั้งละ 3 แคปซูลวันละ1ครั้ง

เด็ก:
เด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนรับประทาน

ควรกลืนทั้งแคปซูล พร้อมดื่มน้ำ1 แก้ว


 

ส่วนประกอบ
กลูโคซามีน เฮมิซัลเฟตโพแทสเซียม คลอไรด์
แมกนีเซียมสเตียเรท
เปลือกแคปซูล: เจลาติน
สารแต่งสี: ไทเทเนียมไดออกไซด์

ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง (เช่น กุ้ง ปู หอย)
กรุณาอ่านฉลากยาให้เข้าใจก่อนรับประทานยา

การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ให้พ้นแสง และเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง แต่ไม่ควรเกินกว่า 25°C ควรเก็บแคปซูลยาไว้ในภาชนะบรรจุ และปิดให้สนิท
ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก