วิตามินซี มีความสำคัญต่อสมอง
นักวิทยาศาสตร์ได้ทราบแล้วว่า อาการของการขาดวิตามินซีที่แสดงให้ได้ในเห็นช่วงแรก ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย , อารมณ์แปรปรวน และมีอาการซึมเศร้า ซึ่งต่างเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของสมอง
จากบทความทางวิชาการในวรสารทางวิทยาศาสตร์ Danish scientific journal Aktuel Naturvidenskab(ฉบับที่4 ปี 2016) นักวิจัย ได้ค้นพบและอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของวิตามินซีต่อการทำงานของสมอง

การศึกษาในหนูทดลอง

นักวิจัยชาวเดนมาร์ก ได้ทำการศึกษาทดลองในหนูทดลองอายุน้อย โดยทำให้หนูเหล่านั้นมีการขาดวิตามินซีเป็นเวลา2เดือน ซึ่งอายุหนูทดลองจะเทียบเท่ากับอายุของมนุษย์ในช่วงเด็กถึงวัยรุ่น
นักวิจัยได้สังเกตพบว่า หนูทดลองที่ขาดวิตามินซีจะมีความสามารถในการจดจำและการกำหนดทิศทางในทางเดินเขาวงกตได้ลดลง

ขึ้นอยู่กับวิตามินซีจากอาหาร

ถึงแม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างมนุษย์กับหนูทดลอง แต่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทั้งหนูทดลองและมนุษย์ต่างก็ไม่สามารถผลิตวิตามินซีขึ้นเองได้
ในความเป็นจริงแล้ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะสามารถผลิตวิตามินซีในร่างกายได้ แต่ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางสปีชีส์ (รวมถึงมนุษย์และหนูตะเภา) ที่จะต้องรับวิตามินซีจากอาหารเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้จากผลการทดลองในหนูจึงสามารถอนุมานใช้ได้กับผลต่อร่างกายมนุษย์ หนูตะเภาที่เกิดมาใหม่ๆค่อนข้างมีพัฒนาการมาสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นการศึกษาผลของการขาดวิตามินซีต่อสมองของหนูตะเภาขณะตั้งครรภ์จึงสามารถทำได้โดยง่ายในหนูสปีชีส์นี้

อ่านเพิ่มเติมเกียวกับ Bio-C-Vitamin คลิกที่นี่