ผลการศึกษาวิจัยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ
จากผลงานการวิจัยในประเทศสวีเดน นำโดย ศาสตราจารย์ เออร์บาน อะเลฮาเก็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ แสดงให้เห็นว่า การรับประทานเสริมสารอาหารสามารถที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความหวังให้กับชีวิตได้
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้นับว่าได้สร้างความน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการศึกษาครั้งแรกที่นักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งเป็นผู้สูงทั้งเพศชายและหญิงอายุรับประทานเสริม แร่ธาตุซีลีเนียมและ โคเอนไซม์คิว-10 เป็นเวลานาน 4 ปี โดยการแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยออกเป็น2 กลุ่ม กลุ่มแรก รับประทานเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมและ โคเอนไซม์คิว-10 เป็นจำนวน 222 คน ส่วนอีกกลุ่มรับประทานยาหลอกเป็นจำนวน 221 คน เมื่อติดตามผลที่ระยะเวลา4ปีพบว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่รับประทานแร่ธาตุซีลีเนียมและ โคเอนไซม์คิว-10 มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอย่างเห็นได้ชัด
การศึกษาวิจัยนี่มีชื่อเรียกว่า KiSel-10 เป็นการศึกษาแบบปกปิด2ด้าน นั่นหมายความว่า ทั้งผู้เข้าร่วมวิจัยและผู้ทำการวิจัยไม่สามารถทราบได้ว่าใครจะได้รับตัวยาสารสำคัญ หรือใครได้รับยาหลอกและผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวรสารทางวิทยาศาสตร์ International Journal of Cardiology
แพทย์ผู้เชียวชาญโรคหัวใจจากโรงพยาลแห่งมหาวิทยาลัย ลินโชปิง ประเทศสวีเดน ที่ทำการวิจัยในครั้งนี้ต้องการที่จะพิสูจน์ว่า การให้รับประทานแร่ธาตุซีลีเนียมและ โคเอนไซม์คิว-10 สามารถที่จะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตรวมถึงความมีหวังในชีวิต ของผู้สูงอายุหรือไม่ และทีมนักวิจัยก็เลือกที่จะใช้แร่ธาตุซีลีเนียมและ โคเอนไซม์คิว-10 เนื่องจากว่า ได้มีการทบทวนงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาของสารทั้ง2ชนิดนี้จำนวนถึง1,400 การศึกษา พบว่า สารทั้ง2ชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจ และมีการศึกษาที่แน่ชัดว่า การสร้างสารโคเอนไซม์คิว-10ของร่างกายจะลดลงตามอายุ และ ปริมาณของแร่ธาตุซีลีเนียมในผู้สูงอายุจะมีระดับที่ลดลงเช่นกัน


ทำไมนักวิจัย จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มา นอร์ด ในการศึกษา KiSel-10

นักวิจัยชาวสวีเดนเลือกผลิตภัณฑ์ซีลีเนียมและโคเอนไซม์คิว-10จากฟาร์มา นอร์ด เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยา และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาได้ในหลายประเทศในยุโรป ซึ่งจากมาตรฐานการผลิตที่สูงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวและมีความคงที่ของสารสำคัญในแต่ละรุ่นการผลิตซึ่งแตกต่างจาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้มีการดูดซึมที่ดีเพราะได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากผลการศึกษาก่อนหน้านี้ และผลิตภัณฑ์โคเอ็นไซม์คิว-10ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังได้รับการรับรองจาก The International Coenzyme Q10 Association ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามรถใช้ทำการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย