ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  นักวิจัยพบแนวทางใหม่เพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย โรคหัวใจ
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สเวน เอจ มอร์เทนเซ่น หัวหน้าคณะนักวิจัย จาก ศูนย์โรคหัวใจ แห่งมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ได้เปิดเผยถึงผลการศึกษา การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจวายเรื้อรัง ด้วยการใช้ โคเอนไซม์คิว-10 (coenzyme Q10,Bio-Quinone-Q10TM) ร่วมกับ การใช้ยารักษาตามแบบมาตรฐานเดิม

  การศึกษาในครั้งนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจวายเรื้องรังจากหลายประเทศ เข้าร่วมการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น

  420 คน โดยแบ่งคนไข้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก รับประทานยารักษาเดิม+โคเอนไซม์คิว-10 วันละ 300 มก. ในขณะที่คนไข้ในกลุ่มที่สอง รับประทานยารักษาเดิม+ยาหลอก(placebo) หลังจากนั้นนักวิจัยได้ทำการติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 2 ปี พบว่า กลุ่มคนไข้กลุ่มแรก ซึ่งรับประทานยารักษาเดิม+โคเอนไซม์คิว-10 มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ น้อยกว่า กลุ่มคนไข้ที่รับประทานยารักษาเดิม ถึง 43%

  ศ.นพ.สเวน เอจ มอร์เทนเซ่น ได้กล่าวถึงการศึกษาครั้งนี้ว่า “การใช้สูตรยาแบบมาตรฐานรักษาคนไข้โรคหัวใจวายทั่วไป เป็นการรักษาเพื่อมุ่งเน้นที่การควบคุมการหลั่งหรือผลของสารต่างๆที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติในคนไข้โรคหัวใจวาย เท่านั้น การให้สารโคเอนไซม์คิว-10 เพิ่มเข้าไปในการรักษา จะช่วยให้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีพลังงาน และทำงานได้อย่างแข็งแรงขึ้น เป็นผลให้อาการของคนไข้ดีขึ้น”

  แหล่งที่มา:Journal of the American College of Cardiology,HEART FAILURE,online Oct.2014

  โคเอนไซม์คิว-10 กับ บทบาทในร่างกาย

  โคเอนไซม์คิว-10 เป็นสารที่พบได้ในทุกๆเซลล์ของร่างกาย และพบมากในอวัยวะสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พลังงานสูง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ไต สมอง. โคเอนไซม์คิว-10 มีบทบาทในการสร้างพลังงานในเซล์ต่างๆเพื่อให้อวัยวะได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ระดับโคเอนไซม์คิว-10 จะลดลงเรื่อยๆตามอายุ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ส่งผลถึงความเสื่อมของเซลล์และอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังต่างๆ

  To the frontpage

  บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น ฟาร์มา นอร์ด พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร และยารักษาโรค

  ที่อยู่ 

  Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
  Ratchakru Medical Center
  71 Soi Phaholyothin 5,
  Phaholyothin Road Phayathai,
  Phayathai
  Bangkok 10400

   

  เวลาทำการ 

  วันจันทร์-วันศุกร์
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  08:00 – 12:00 และ
  13:00 – 17:00

  โทรศัพท์:+66 (0) 2279 6860 - 1  แฟ็กซ์: +66 (0) 2279 6862    

          

  เชื่อมต่อ  

  Return Policy

  Do you have a question? 

  Terms and Conditions

  Freight

  GlobalSign