จัดส่งฟรี

ทดสอบแมกนีเซียมของคุณ

ไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ว่า แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อสุขภาพของเราและมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรได้รับแมกนีเซียมให้เพียงพอจากอาหารของเรา

Read more

Europeans lack vital trace element

A whole new review article underlines that not only is the micronutrient selenium crucial to human health, it is vital for Europeans that they increase their intake in order to benefit from it.

Read more

15,000 doctors can't be wrong

The study was made with almost 15,000 male doctors over 50 Doctoryears, which respectively have eaten a daily multivitamin supplement or placebo tablets. After 11 years, scientists have been able to establish that the doctors who ate multivitamins did 8% better than their colleagues who got the placebo tablets.

Read more

Smoking clouds your energy metabolism

Scientists have observed how smoking reduces bloodSmoking woman levels of coenzyme Q10, a substance which cells need in order to produce energy. Women appear to be more susceptible than men.

Read more