การศึกษาใหม่แสดงถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ ระหว่างการป่วยด้วย COVID-19ในระยะยาว กับภาวะการขาด Q10
Read the English version here

การศึกษาใหม่แสดงถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้
ระหว่างการป่วยด้วย COVID-19ในระยะยาว กับภาวะการ
ขาด Q10

การศึกษาใหม่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Aarhus (AUH) ในเดนมาร์กอาจแสดงให้เห็น
ว่าการขาด Q10 สามารถอธิบายถึงผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย COVID-19
บางรายได้หรือไม่  Pharma Nord ได้รับการติดต่อให้จัดหายาสำหรับศึกษาครั้งนี้


อาการที่เกิดขึ้นหลายๆอาการอาจเป็นสัญญาณของการขาด Q10 ในไมโตคอนเดรียของ
เซลล์ Coenzyme Q10 เป็นสารประกอบคล้ายวิตามินที่มีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญ
พลังงานของเซลล์
ในเดนมาร์ก Pharma Nord เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ผลิตยา Q10 ที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อการ
ป้องกันและรักษาภาวะขาด Q10

ด้วยเหตุนี้ Pharma Nord จึงได้รับการติดต่อจาก แผนกโรคติดเชื้อ ของ Aarhus University
Hospital (AUH) ให้เตรียมจัดหาตัวยาสำหรับการศึกษาใหม่ของพวกเขา ซึ่งเป็นการ
ศึกษาครั้งแรกที่ศึกษาผลกระทบระยะยาวของการติดเชื้อ COVID-19
การศึกษานี้ถูกกล่าวถึงในข่าวทางโทรทัศน์ของเดนมาร์ก (DR) เมื่อวันศุกร์ที่ 28
พฤษภาคม และยังนำเสนอในกระดานข่าวบนเว็บไซต์ของช่องข่าว dr.dk

ผู้ป่วยทุกรายในการศึกษานี้จะได้รับ Q10

Pharma Nord ได้บริจาคแคปซูลที่มี Q10 เกรดยาและแคปซูลยาหลอกสำหรับการศึกษานี้
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานยาแห่งเดนมาร์ก
 เป็นการศึกษาที่เรียกว่า cross-over Trial ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด 120 คนจะได้รับยา Q10 หรือ
ยาหลอก แบบสลับกันตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งแพทย์และผู้ป่วยไม่ทราบล่วงหน้า
ว่าใครจะได้รับอะไรและเมื่อไหร่
ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับ Q10 ในบางช่วงระหว่างการศึกษา

Q10 แต่ละผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกัน

ในการศึกษานี้ นักวิทยาศาสตร์จะดูอย่างใกล้ชิดถึงผลของ Q10 ต่อไมโตคอนเดรีย Bio-
Quinone Q10 เป็นยา Q10 ที่ได้รับอนุญาตเพียงตัวเดียวในเดนมาร์ก และได้รับการ
อนุมัติสำหรับการป้องกันและรักษาภาวะขาด Q10
ผลิตโดยใช้กรรมวิธีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Pharma Nord ซึ่งรับประกันการดูดซึมที่ดี
ของวัตถุดิบ Q10
Bio-Quinone Q10