อาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากมะเร็ง ภาวะหลอดเลือดสมอง ตีบ อุดตัน หรือแตก และโรคหัวใจได้มากถึง 1 ใน 3 ตามรีวิวทางโภชนาการโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organisation, WHO)

นักวิจัยของ University of Otago ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการรับประทานอาหารไฟเบอร์สูง และอาหารธัญพืชไม่ขัดสี เกี่ยวข้องกับการลดลงของความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อหลายชนิดและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

ชุดงานวิจัยของการศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการศึกษาแบบ Meta analyses ของการศึกษาเชิงสังเกต 185 ชิ้น และการศึกษาทางคลินิก 85 ชิ้นซึ่งได้มีการศึกษามาแล้วเกือบ 40 ปี แสดงให้เห็นว่า การตายและอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ ภาวะหลอดเลือดสมอง ตีบ อุดตัน หรือแตก เบาหวานประเภทที่ 2 และมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลง 15-30% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานอาหารไฟเบอร์สูงที่สุดและกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานอาหารไฟเบอร์ต่ำที่สุด

Dr Andrew Reynolds หัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่า ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าเราควรเพิ่มการรับประทานอาหารไฟเบอร์ และรับประทานธัญพืชไม่ขัดสีแทนธัญพืชชนิดขัดสี

"งานวิจัยของเราระบุว่า เราควรได้รับไฟเบอร์จากอาหารอย่างน้อย 25 ถึง 29 กรัมทุกวัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพวกเราส่วนใหญ่จะรับประทานไฟเบอร์น้อยกว่า 20 กรัมต่อวัน” Dr Reynolds อธิบาย"

"นักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาทุก 1,000 คนในการศึกษานี้ ได้รับผลจากการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์มากขึ้นซึ่งแปลผลออกมาได้เป็นทำให้เสียชีวิตลดลง 13 คนและเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ลดลง 6 คน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่รับประทานอาหารไฟเบอร์ในปริมาณที่น้อยกว่า"

นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าคนที่มีการรับประทานไฟเบอร์จากอาหารมากขึ้นจะมีน้ำหนักตัวและคอเลสเตอรอลรวมลดลง “พวกเรายังพบผลเชิงบวกที่เด่นชัดว่า อาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยป้องกันโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และการจำนวนผู้เสียชีวิต” ศาสตราจารย์ Mann จากทีมนักวิจัยกล่าว

การศึกษาดังกล่าวได้รับมอบหมายจากองค์การอนามัยโลกให้แจ้งถึงคำแนะนำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับการรับประทานไฟเบอร์ที่เหมาะสมในแต่ละวันและเพื่อกำหนดชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น

การศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ The Lancet

แหล่งที่มา

 

Bio-Fiber

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เส้นใยอาหารเข้มข้น ทำจาก ต้นบีท (sugar beets) และเปลือกผลเลม่อน (Lemon peel) ช่วยทดแทนมื้ออาหารที่มีไฟเบอร์ต่ำ

Bio-Fiber

  • เส้นใยอาหารธรรมชาติจากหัวชูการ์บีท(sugar beets) และเปลือกเลมอน(lemon peel)
  • ปริมาณเส้นใยอาหารสูง: ประมาณ 70%
  • ประกอบด้วยเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ
  • กลืนง่าย
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก