ติดต่อ

ข้อมูลเพื่อติดต่อ

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด

 

71 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธินพญาไท

พญาไท กทม. 10400

โทร : 02 279 6860

แฟกซ์ : 02 279 6862

info@pharmanordsea.co.th

LINE

เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี : 0105542039226

 

 

สำนักงานใหญ่นานาชาติ

Pharma Nord Aps
Sadelmagervej 30
DK-7100 Vejle
Denmark

Phone: +45 7585 7400
Fax : +45 7585 7474

www.pharmanord.dk