Thailand | Select other Country

จัดส่งฟรี

การเสริมแอล-คาร์นิทีนมีประโยชน์ในการลดรอบเอวและความดันโลหิต – จากการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)

จากการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมานฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่า การเสริมแอล – คาร์นิทีน ช่วยลดขนาดรอบเอวและความดันโลหิตซิสโตลิกในผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพที่หลากหลาย เช่น โรคเบาหวาน และโรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบและไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ เป็นต้น

 

แอล-คาร์นิทีนเป็นกรดอะมิโนที่ไม่ใช่โปรตีนที่พบในเนื้อสัตว์ ปลา นมและผลิตภัณฑ์จากนม มีบทบาทในการเผาผลาญไขมันโดยการขนส่งกรดไขมันสายยาวเข้าสู่ไมโทคอนเดรียและเป็นอาหารเสริมยอดนิยมสำหรับการลดน้ำหนักและการเผาผลาญไขมัน

การศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมานจัดทำโดยนักวิจัยจาก Sungshin Women University และ Gyeongin Regional Korea FDA ซึ่งนับได้ว่าเป็นการศึกษาแบบวิเคราะอภิมาน ครั้งแรกเพื่อศึกษาผลของการเสริมแอล-คาร์นิทีน ต่อสารบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) ของผู้ป่วยกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก

นักวิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาจากหลายๆการศึกษารวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 508 คน แล้วนำมาใช้ในการวิเคราะห์อภิมาน

ผู้เข้าร่วมการศึกษามีภาวะสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคตับคั่งไขมันที่มีภาวะตับอักเสบ โรคข้อเข่าเสื่อม หรืออยู่ระหว่างการฟอกไต

จากผลการวิเคราะห์พบว่าการเสริมแอล-คาร์นิทีน สามารถลดรอบเอวได้อย่างมีนัยสำคัญ ในจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษา 155 คน จากสองในเก้าการศึกษา แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างของรอบเอวเฉลี่ย 1.89 ซม. ในกลุ่มที่รับแอล-คาร์นิทีนเทียบกับกลุ่มควบคุม

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาสองการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 66 คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเสริม แอล-คาร์นิทีน สามารถลดความดันโลหิตซิสโตลิก(ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว) โดยเฉลี่ย 7.41 มิลลิเมตรปรอท

นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร ในกลุ่มที่รับแอล-คาร์นิทีน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกับปริมาณของ แอล-คาร์นิทีน และผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ารับแอล-คาร์นิทีน อย่างน้อย 1 กรัม / วัน สามารถปรับปรุงค่าสารบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) ของผู้ป่วยกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก

การศึกษาตีพิมพ์ในวรสาร Nutrients.

แหล่งข้อมูล:

Bio-Carnitine

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอ-คาร์นิทีน อยู่ในรูปแคปซูลที่ทำจากพืช ประกอบด้วย แอล-คาร์นิทีนบริสุทธิ์ ขนาด 250 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นกรดอะมิโนจากธรรมชาติ

  • ประกอบด้วย L-คาร์นิทีนที่บริสุทธิ์ ในรูปแบบเดียวกับที่พบตามธรรมชาติ
  • บรรจุในแคปซูลที่ทำจากพืช กลืนง่าย
  • เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ
  • แต่ละแคปซูลมี L-คาร์นิทีน 250 มก.
  • ผลิตภายใต้การควบคุมมาตรฐานการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก

 

 


 

Pharma Nord Web Shop

 

 

To the frontpage

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด จัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตสารอาหารที่มีความจำเป็น ฟาร์มา นอร์ด พัฒนา ผลิต และวางตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพร และยารักษาโรค

ที่อยู่ 

Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
Ratchakru Medical Center
71 Soi Phaholyothin 5,
Phaholyothin Road Phayathai,
Phayathai
Bangkok 10400

 

เวลาทำการ 

วันจันทร์-วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:00 – 12:00 และ
13:00 – 17:00

 

โทรศัพท์:+66 (0) 2279 6860 - 1  แฟ็กซ์: +66 (0) 2279 6862    

        

เชื่อมต่อ  

Return Policy

Do you have a question? 

Terms and Conditions

Freight

GlobalSign