ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  อาหารเสริมบางอย่างสามารถเพิ่มความสามารถในการเจริญพันธุ์ในผู้ชายได้

  ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสเปนและเม็กซิโกได้ทำการศึกษาเชิงทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ผลการวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มหลายๆการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงผลของสารอาหารต่างๆและอาหารเสริมที่มีผลต่อคุณภาพของตัวอสุจิและความสามารถในการเจริญพุนธุ์ของผู้ชาย ผลการศึกษาวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดสามารถเพิ่มความสามารถในการเจริญพุนธุ์ของผู้ชายได้

  ภาวะมีบุตรยากมีผลต่อประชากรโลก 15% ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าเป็นปัญหาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของตัวอสุจิในกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการลดลงของความสามารถในการเจริญพันธุ์ที่อาจส่งผลต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์

  เมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับสารอาหาร28การศึกษา รวมจำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่าง2900 คนและได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ

  ประการแรก นักวิจัยได้สรุปว่าการเสริมอาหารด้วยโอเมก้า 3 และโคเอ็นไซม์คิว10 มีผลดีต่อปริมาณตัวอสุจิในน้ำอสุจิ ประการที่สอง การเสริมอาหารด้วยซีลีเนียม สังกะสี กรดไขมันโอเมก้า 3 และโคเอ็นไซม์คิว10 มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเข้มข้นของตัวอสุจิ

  นอกจากนี้การเสริมอาหารด้วย ซีลีเนียม สังกะสี โอเมก้า 3 โคเอ็นไซม์คิว10 และ คาร์นิทีน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ ผลอีกอย่างที่พบคือ ซีลีเนียม กรดไขมันโอเมก้า 3 โคเอ็นไซม์คิว10และคาร์นิทีนมีผลดี ต่อลักษณะรูปร่างของตัวอสุจิ

  จากผลการศึกษาของนักวิจัยกลุ่มนี้พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีผลต่อคุณภาพของตัวอสุจิ และเป็นผลการศึกษาล่าสุดเท่าที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

  ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดมีผลดีต่อคุณภาพของตัวอสุจิ อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าการใช้เสริมสารอาหารนี้สามารถเพิ่มการมีบุตรด้วยการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ หรือโดยการอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์

  Full source here 

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูง

  โรงงานสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตของ Pharma Nord ทุกอย่าง เป็นไปตามมาตรฐาน GMP (มาตรฐานสำหรับการผลิตยา) และ HACCP

  (มาตรฐานสำหรับการผลิตอาหารเสริม) อย่างเคร่งครัด เหตุผลคือ ทีมการผลิตนั้นเป็นทีมเดียวกันที่จะทำการผลิตทั้งยาและอาหารเสริม พนักงานการผลิตทุกๆ คนของเราจะถูกฝึกฝนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกันทุกขั้นตอนทั้งในด้าน คุณภาพ ความสะอาด และการเก็บบันทึกข้อมูล

  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตอะไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พนักงานของเราไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับการผลิตว่าในแต่ละสถานการณ์ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใด กล่าวคือ มีเพียงแค่ 1 มาตรฐานเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสูงสุดเหมือนกันทั้งหมดนั่นเอง

   

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โคเอ็นไซม์คิว10, กรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำมันปลา, ซีลีเนียม, สังกะสี และ คาร์นิทีน ที่หน้าผลิตภัณฑ์ www.pharmanordsea.co.th/products