ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมน้ำมันปลาเป็นประจำอาจลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและโรคหัวใจหลอดเลือด

  การรับประทานเสริมน้ำมันปลาอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตและโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เช่นหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาจาก Biobank ของสหราชอาณาจักร

  น้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักรและประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ หลักฐานบางอย่างชี้ให้เห็นว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 ในน้ำมันปลาอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและลดอัตราการตาย

  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ที่มีความเป็นไปได้เหล่านี้เพิ่มขึ้น ทีมนักวิจัยในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมข้อมูลจาก UK Biobank ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มประชากรจำนวนมากทั้งผู้ชายและผู้หญิงชาวอังกฤษกว่าครึ่งล้านคน

  การวิเคราะห์ของพวกเขาทำโดยการรวบรวมข้อมูลจาก ชายและหญิงอายุระหว่าง 40 ถึง 69 ปีจำนวน427,678 คนที่ยังไม่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ซึ่งได้ลงทะเบียนร่วมในการศึกษาตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2010 และได้ทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเสริมรวมถึงน้ำมันปลา

  เกือบหนึ่งในสาม (31%) ของผู้เข้าร่วมการศึกษารายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมน้ำมันปลาเป็นประจำตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการศึกษา

  นักวิจัยพบว่าอาหารเสริมน้ำมันปลามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยรวมจากทุกสาเหตุลดลง 13%, ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดลง 16% และความเสี่ยงต่อการอาการรุนแรงต่างๆจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 7% (เสียชีวิตจากสาเหตุทั้งหมดน้อยกว่า388 ราย, การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่า124ราย และ อาการรุนแรงต่างๆที่เกิดจากโรคหัวใจหลอดเลือดน้อยกว่า 295ราย ต่อประชากร 100,000 คน เป็นผลจากการติดตามที่ระยะเวลาเฉลี่ย9 ปี)

  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานน้ำมันปลากับการเกิดอาการของโรคหัวใจหลอดเลือด นั้นมีความชัดเจนมากขึ้นในกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตสูง

  ความสัมพันธ์เหล่านี้ยังคงอยู่หลังจากการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงแบบดั้งเดิม เช่นอายุ เพศ พฤติกรรมการดำเนินชีวิต อาหารการกิน การใช้ยา และการใช้อาหารเสริมอื่น ๆ

  ผลลัพธ์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการวิเคราะห์เพิ่มเติม ชี้ให้เห็นว่าผลการศึกษานี้ได้ทำการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียด

  มีกลไกหลายอย่างที่สามารถอธิบายผลลัพธ์เหล่านี้ได้ นักวิจัยกล่าว ตัวอย่างเช่น อาหารเสริมกรดไขมันโอเมก้า 3 ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ต่อความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอลและอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งช่วยส่งเสริมกันในการป้องการการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

  แม้จะมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นการศึกษาเชิงสังเกต ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุสาเหตุได้และนักวิจัยชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดบางประการ เช่นการขาดข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณระยะเวลาและผลข้างเคียงของการใช้น้ำมันปลา

  แต่พวกเขาสรุปว่าการใช้น้ำมันปลาเป็นประจำนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และประโยชน์เล็กน้อยต่อการเกิดอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในประชากรทั่วไป

  การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวรสาร BMJ.

  การศึกษาฉบับเต็ม; >> 

   

  Bio-Marine Plus

  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาเข้มข้นที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันอิสระ ที่ให้ค่าปริมาณสัดส่วนของสารที่ถูกดูดซึม (Bioavailability) สูง อีกทั้งประกอบไปด้วย EPA และ DHA พร้อมด้วย กรดโฟลิก และ วิตามินบี12

  • มีปริมาณกรดไขมันอิสระที่ถูกดูดซึมได้ดีกว่าถึง 50%
  • มีความเข้มข้นสูง (มีโอเมก้า3 สูงถึง 65%), เป็นน้ำมันปลาที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย
  • ประกอบไปด้วยวิตามินบี 12 และ กรดโฟลิค ที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาญโฮโมซีสเตอีน (homocysteine metabolism) อันเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • เป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์ ที่มีค่ามลพิษปนเปื้อนน้อยกว่าเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำมาก
  • รูปแบบแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่มช่วยให้กลืนง่าย
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานควบคุมการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก
  • ได้รับการบันทึกและทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์

   

  Pharma Nord Web Shop