ค้นหา

  Search Results

  ปิด

  อาหารเสริมกลูโคซามีนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

  การใช้กลูโคซามีนเสริมเป็นประจำอาจเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในสหรัฐ และ อังกฤษ

  กลูโคซามีนเป็นอาหารเสริมยอดนิยมที่ใช้บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมและอาการปวดข้อ แต่มีหลักฐานใหม่บ่งชี้ว่ากลูโคซามีนอาจมีบทบาทในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและลดอัตราการตาย

  นักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ Lu Qi มหาวิทยาลัยทูเลนในนิวออร์ลีนส์ ได้ทำการศึกษาจากฐานข้อมูลของ UK Biobank ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงชาวอังกฤษจำนวนกว่าครึ่งล้านคน

  การวิเคราะห์ข้อมูลของพวกเขาจากประชากรตัวอย่างจำนวน 466,039 คนที่ยังไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมรวมถึงกลูโคซามีน

  จากนั้นได้ทำการติดตามการเสียชีวิตโดยใช้ใบมรณะบัตรและประวัติโรงพยาบาลมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) และโรคหลอดเลือดสมอง

  โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบหนึ่งในห้า (19.3%) รายงานว่า ได้ใช้กลูโคซามีนในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษา

  นักวิจัยพบว่าการใช้กลูโคซามีนสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมที่ลดลง 15% และความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ , หลอดเลือดสมอง, และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดลง 9% ถึง 22% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานกลูโคซามีน
  ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้จากการพิจารณาตัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอื่นๆออกไปแล้ว ได้แก่ อายุ เพศ น้ำหนัก (BMI) เชื้อชาติ ,ลักษณะการใช้ชีวิต การกินยาและการใช้อาหารเสริมอื่น ๆ

  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลูโคซามีนกับโรคหลอดเลือดหัวใจเห็นได้ชัดเจนขึ้นในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน (ความเสี่ยงต่ำกว่า 37%) เมื่อเทียบกับผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ (12%) และผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน (18%)

  โดยรวมแล้วการค้นพบจากผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ากลูโคซามีนอาจมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมเพื่อทดสอบสมมุติฐานนี้

  การวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน วรสาร The BMJ (British Medical Journal)

  การศึกษาฉบับเต็ม »

   

   

  Glucosamine Pharma Nord

   

  • ประกอบด้วย กลูโคซามีน ซัลเฟต (glucosamine sulphate)
  • รับประทานง่าย และสามารถแกะแคปซูลเพื่อผสมผงยากับเครื่องดื่ม อื่นๆได้ เช่นน้ำเปล่า น้ำผลไม้ หรือโยเกิร์ต
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก


  กลูโคซามีน (Glucosamine) กับ อาการโรคข้ออักเสบ
  กลูโคซามีน(Glucosamine) คือสารที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ช่วยส่งเสริมโครงสร้างของกระดูกอ่อน
  กลูโคซามีนที่มีประสิทธิผลสกัดได้จากเปลือกแข็งของสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หรือ ปู ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ กลูโคซามีน ในผู้ที่มีประวัติแพ้จากการรับประทานสัตว์น้ำเหล่านี้
  มีเอกสารข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ากลูโคซามีนที่มาจากแหล่งต่างๆ มีผลต่อคุณภาพและความบริสุทธิ์ ที่แตกต่างกัน 

   


   

  Pharma Nord Web Shop