อาหารเสริมกลูโคซามีนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

การใช้กลูโคซามีนเสริมเป็นประจำอาจเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในสหรัฐ และ อังกฤษ

กลูโคซามีนเป็นอาหารเสริมยอดนิยมที่ใช้บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมและอาการปวดข้อ แต่มีหลักฐานใหม่บ่งชี้ว่ากลูโคซามีนอาจมีบทบาทในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและลดอัตราการตาย

นักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ Lu Qi มหาวิทยาลัยทูเลนในนิวออร์ลีนส์ ได้ทำการศึกษาจากฐานข้อมูลของ UK Biobank ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงชาวอังกฤษจำนวนกว่าครึ่งล้านคน

การวิเคราะห์ข้อมูลของพวกเขาจากประชากรตัวอย่างจำนวน 466,039 คนที่ยังไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อาหารเสริมรวมถึงกลูโคซามีน

จากนั้นได้ทำการติดตามการเสียชีวิตโดยใช้ใบมรณะบัตรและประวัติโรงพยาบาลมาใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD) และโรคหลอดเลือดสมอง

โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบหนึ่งในห้า (19.3%) รายงานว่า ได้ใช้กลูโคซามีนในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นของการศึกษา

นักวิจัยพบว่าการใช้กลูโคซามีนสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมที่ลดลง 15% และความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ , หลอดเลือดสมอง, และการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดลง 9% ถึง 22% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานกลูโคซามีน
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้จากการพิจารณาตัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอื่นๆออกไปแล้ว ได้แก่ อายุ เพศ น้ำหนัก (BMI) เชื้อชาติ ,ลักษณะการใช้ชีวิต การกินยาและการใช้อาหารเสริมอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลูโคซามีนกับโรคหลอดเลือดหัวใจเห็นได้ชัดเจนขึ้นในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน (ความเสี่ยงต่ำกว่า 37%) เมื่อเทียบกับผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ (12%) และผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน (18%)

โดยรวมแล้วการค้นพบจากผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ากลูโคซามีนอาจมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมเพื่อทดสอบสมมุติฐานนี้

การวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน วรสาร The BMJ (British Medical Journal)

การศึกษาฉบับเต็ม »

 

 

Glucosamine Pharma Nord

 

  • ประกอบด้วย กลูโคซามีน ซัลเฟต (glucosamine sulphate)
  • รับประทานง่าย และสามารถแกะแคปซูลเพื่อผสมผงยากับเครื่องดื่ม อื่นๆได้ เช่นน้ำเปล่า น้ำผลไม้ หรือโยเกิร์ต
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยาของประเทศเดนมาร์ก


กลูโคซามีน (Glucosamine) กับ อาการโรคข้ออักเสบ
กลูโคซามีน(Glucosamine) คือสารที่มีอยู่ภายในร่างกายที่ช่วยส่งเสริมโครงสร้างของกระดูกอ่อน
กลูโคซามีนที่มีประสิทธิผลสกัดได้จากเปลือกแข็งของสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หรือ ปู ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้ กลูโคซามีน ในผู้ที่มีประวัติแพ้จากการรับประทานสัตว์น้ำเหล่านี้
มีเอกสารข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ากลูโคซามีนที่มาจากแหล่งต่างๆ มีผลต่อคุณภาพและความบริสุทธิ์ ที่แตกต่างกัน 

 


 

Pharma Nord Web Shop