การศึกษาล่าสุดพบว่าการเสริมกรดไขมัน EPA หรือ DHA อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพอย่างเพียงพอในเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยปกป้องสุขภาพจิต สุขภาพกาย และคุณภาพชีวิตของคุณได้ การศึกษาล่าสุดพบว่าการเสริมกรดไขมัน EPA หรือ DHA อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ

 

ผู้เข้าร่วมจำนวน 84 คน อายุเฉลี่ย 37.5 ปี เข้าร่วมในการศึกษานี้ หนึ่งในสามคนได้รับแคปซูลที่มี DHA 900 มก. และ EPA 270 มก. ทุกวันเป็นเวลา 26 สัปดาห์ หนึ่งในสามได้รับแคปซูลที่มี EPA 900 มก. และ DHA 360 มก. และอีกหนึ่งในสามได้รับยาหลอก ผู้เข้าร่วมจะสวมเครื่องตรวจการนอนหลับและจดบันทึกการนอนหลับเป็นเวลา 7 คืนก่อนเริ่มรับประทานอาหารเสริมและในอีก 7 คืนในสัปดาห์สุดท้ายของการเสริมอาหาร

ผู้เข้าร่วมในกลุ่มที่รับ DHA ในปริมาณสูงพบว่าประสิทธิภาพการนอนหลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและลดระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนถึงเริ่มหลับเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก อย่างไรก็ตามพวกเขารายงานว่าพวกเขารู้สึกเหมือนพักผ่อนน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกและรู้สึกกระฉับกระเฉงน้อยกว่ากลุ่มที่รับ EPA ปริมาณสูง

ผู้เข้าร่วมในกลุ่มที่รับ EPA ในปริมาณสูงพบว่าประสิทธิภาพการนอนหลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พวกเขายังพบว่าเวลานอนรวมและเวลานอนหลับรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับ DHA ปริมาณสูง อย่างไรก็ตามพวกเขายังรายงานว่าคุณภาพการนอนหลับเพิ่มขึ้น

การศึกษานี้ทำโดยนักวิจัยจาก Northumbria University และ University of Southampton เผยแพร่ทางออนไลน์ก่อนพิมพ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ในวารสาร Nutrients

แหล่งข้อมูล:

Bio-Marine Plus

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาเข้มข้นที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันอิสระ ที่ให้ค่าปริมาณสัดส่วนของสารที่ถูกดูดซึม (Bioavailability) สูง อีกทั้งประกอบไปด้วย EPA และ DHA พร้อมด้วย กรดโฟลิก และ วิตามินบี12

  • มีปริมาณกรดไขมันอิสระที่ถูกดูดซึมได้ดีกว่าถึง 50%
  • มีความเข้มข้นสูง (มีโอเมก้า3 สูงถึง 65%), เป็นน้ำมันปลาที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย
  • ประกอบไปด้วยวิตามินบี 12 และ กรดโฟลิค ที่ช่วยในกระบวนการเผาผลาญโฮโมซีสเตอีน (homocysteine metabolism) อันเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • เป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์ ที่มีค่ามลพิษปนเปื้อนน้อยกว่าเกณฑ์กำหนดขั้นต่ำมาก
  • รูปแบบแคปซูลเจลาตินชนิดนิ่มช่วยให้กลืนง่าย
  • ผลิตภายใต้มาตรฐานควบคุมการผลิตยาประเทศเดนมาร์ก
  • ได้รับการบันทึกและทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์

 


 

Pharma Nord Web Shop