จัดส่งฟรี

ติดต่อ

เขียนรหัสลงในฟิลด์ด้านล่าง คลิกที่รูปภาพหรือลูกศรที่อยู่ด้านขวาถ้าคุณต้องการดูรหัสใหม่

ข้อมูลเพื่อติดต่อ

บริษัท ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. จำกัด

เลขที่71 อาคารราชครูเมดิคอลเซ็นเตอร์

ซ.พหลโยธิน5  ถ.พหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02 279 6860

แฟกซ์ : 02 279 6862

เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี : 0105542039226

สำนักงานใหญ่นานาชาติ

Pharma Nord Aps
Sadelmagervej 30
DK-7100 Vejle
Denmark

Phone: +45 7585 7400
Fax : +45 7585 7474

www.pharmanord.dk

Customer service

Pharma Nord S.E.A. Co.,Ltd.
Ratchakru Medical Center
71 Soi Phaholyothin 5,
Phaholyothin Road Samsennai,
Phayathai
Bangkok 10400

Phone: +66 (0) 2279 6860 - 1
Fax: +66 (0) 2279 6862